Skip to main content

Framtidens Tommy Byggare på Construction Summit

Den 19 mars är det dags för Construction Summit där vi på Tommy Byggare kommer att medverka, framför allt genom Mariam Mohammedamin som utsågs till årets byggkvinna 2023. Vi hoppas att alla som är nyfikna på Tommys Byggare tar sig tid att hälsa på henne.

Tommy Byggare befinner sig just nu i en förändringsprocess med syfte att utveckla företagets marknadsposition. Med ny ledning och förnyad organisationsmodell med tydligare fokus på ansvarsfullt ledarskap, är företaget redo att ta sig an framtiden. Bolaget har sedan starten vuxit till en betydande aktör i Västsverige och har som mål att fortsätta utvecklas.

”Vi är stolta över vår resa, och behöver nu hitta balans mellan tillväxt och lönsamhet”, säger Magnus Munk, styrelseledamot och interim VD på Tommy Byggare. Inom kort tillträder förtagets nyrekryterade VD Magnus Insulan, som har mångårig erfarenhet från Peab.

”Jag ser fram emot att bidra till Tommy Byggares fortsatta resa”, kommenterar Magnus Insulan. Fokus ligger på att skapa en mer effektiv organisation, med tydligare ledarskap och projektstyrning.

Du som är nyfiken på oss får mer än gärna hugga tag i våra representanter under Construction Summit den 19 mars på Sergel Hub i Stockholm.

Artikel på Dagens Industri…

Nytt projekt: Velanda skola

Vi är glada över att kunna berätta att vi inom kort kommer att påbörja ett mycket intressant och utmanande projekt: Nybyggnation av Velanda F-6/Förskola.

Projektet kommer att utföra enligt Miljöbyggnad 4.0*, och byggnaden kommer även att NollCO2 certifieras, något som bara en handfull byggnader i landet blivit tidigare.

Certifieringen kommer att ställa stora krav på val av byggmaterial, såsom betong, armering och stomme samt val av underleverantörer, transporter, ja faktiskt hela kedjan. En fantastisk möjlighet för oss på Tommy Byggare att visa att vi är en byggare att räkna med.

Det här är ett viktigt projekt sett ur ett samhällsperspektiv, och det blir en mycket nyttig erfarenhet för Tommy Byggare som mer än gärna åtar oss liknande miljöbyggnadsprojekt i framtiden.

Skolan, som också innefattar en förskola, kommer att omfatta 2 300 m 2 fördelat på två plan. I projektet ingår även en ombyggnadsdel; en gymnastiksal som kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad 3.2.

Vi ser fram emot den utmaning som uppförandet av Velanda Skola kommer att innebära och tackar Kraftstaden för förtroendet.

*Miljöbyggnad 4.0 är en ny generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 4.0 är linjerat mot EU-taxonomin. Det är ett stabilt styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion.

 • Beställare: Kraftstaden Fastigheter AB
 • Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola, miljöbyggnad 4.0, 2 300 m2 i två plan
 • Byggstart: Kvartal 4 2023
 • Färdigt: Q2 2026
 • Entreprenadform: Totalentreprenad.

Nytt projekt: Kabomhuset i Alingsås

Vi är mycket glada över att berätta att vi har fått ett prestigefullt projekt på vårt bord:
Kabomhuset i Alingsås. Byggnaden ska renoveras för att inrymma ett
aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Inom kontoret kommer
det att möbleras för 234 arbetsplatser.

Kabomhuset är känt i Alingsås som den gamla konfektfabriken, en anrik fastighet där
stora delar är kulturhistoriskt värdefulla. Detta ställer stora krav på försiktighet och
omsorg dessa delar skyddas mot förvanskning och rivning där projektet har
bevarandekrav såsom K-, Q-, R- och F-märkning.

Kraven innebär att den ursprungliga konstruktionen ska saneras och bevaras, vid
undantagsfall kompletteras med likvärdigt material och byggteknik. Fasader, yttertak,
fönster, dörrar och fasad ska renoveras och kompletteras till ursprungligt material
och utseende.

Tack vare att vi kunde presentera en kompetent och erfaren organisation
tillsammans med en djup förståelse för projektets samhällsnytta blev vi tilldelade
detta mycket spännande och betydelsefulla projekt!

 • Kund: Alingsåshems Lokaler AB
 • Projektbeskrivning: Aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar
  som idag är ca 310 medarbetare. Inom kontoret kommer det att möbleras för 234
  arbetsplatser.
 • Byggstart: Q4 2023
 • Färdigt: Q1 2026
 • Entreprenadform: Partnering i Totalentreprenad.

Ny VD för Tommy Byggare

Styrelsen för Tommy Byggare AB har utsett Magnus Insulan till ny VD, med tillträde
under våren 2024. Magnus Insulan som är civilingenjör (V-CTH) har gedigen
erfarenhet från entreprenadverksamhet och har under de senaste åren haft en
ledande befattning inom Peab. Magnus har varit mycket framgångsrik i sin roll på
Peab och han kommer därmed att kunna tillföra mycket till Tommy Byggare.

Det är en stor ära att få förtroendet att leda och utveckla Tommy Byggare vidare in i
framtiden. Det kommer att bli ett hårt arbete men samtidigt skall vi göra det
tillsammans med stor glädje, säger blivande VD Magnus Insulan.


Tidigare VD för företaget Mattias Samuelsson lämnade sin tjänst den 26 oktober
efter cirka 4 år och ersattes temporärt den 1 november av Magnus Munk som sedan
tidigare sitter i styrelsen för Tommy Byggare med god inblick i verksamheten utifrån
att även ha agerat senior rådgivare åt företagsledningen.

Efter många år i branschen hade jag egentligen planerat för en nedtrappning i
arbetet och inte att axla en vd-roll med allt vad det innebär. Jag ser dock fram emot
att leda företaget under tiden fram till kommande vd-skifte för att efter det återgå till
rollen som styrelseledamot, säger Magnus Munk.


Tommy Byggare har sitt ursprung i Alingsås och företaget firade 50-årsjubileum 2020
samtidigt med ägarskiftet där Erik Selin Fastigheter (ESF) gick in som huvudägare.
Företaget är verksamt i västra Sverige och har kontor i Göteborg,
Alingsås/Skaraborg och Trollhättan. Verksamheten omfattar entreprenadprojekt med
en jämn fördelning mellan bostäder och kommersiella projekt. Det finns också en
betydande byggserviceverksamhet inom respektive geografiskt område.

Med utgångspunkt från dagens situation på byggmarknaden finns det ett behov av
att genomföra en rad förändringar inom Tommy Byggare för att stå väl rustade under
både en kommande period med utmaningar och att utveckla företaget strategiskt
inför framtiden.

Styrelseordförande i Tommy Byggare är Jesper Mårtensson som arbetar nära Erik
Selin och sitter i en rad styrelser inom ESF-koncernen.

Det är glädjande att vi på så kort tid har kunnat rekrytera Magnus Insulan som
långsiktig VD i Tommy Byggare. Med Magnus långa erfarenhet inom Peab i
kombination med hans personlighet är jag övertygad om att han är rätt person att
leda bolaget framåt. Tommy Byggare har haft några tuffa år bakom sig men nu har vi
fokus på att vända trenden samt att bli ännu bättre inom projektstyrning och tänka
lönsamhet i alla led,
säger styrelseordförande Jesper Mårtensson.2023-12-01

Frågor angående ovanstående besvaras av:
Jesper Mårtensson, styrelseordförande
jesper.martensson@balder.se – tfn: 0709-666555
Magnus Munk, VD
magnus.munk@tommybyggare.se – tfn: 0730-756500
Magnus Insulan

Årets byggkvinna 2023 – Mariam Mohammedamin

Vinnaren av Årets byggkvinna 2023 är Mariam Mohammedamin som jobbar som arbetsledare hos oss på Tommy Byggare.

Det är tredje gången som branschorganisationen Byggföretagen korar Årets byggkvinna för att främja jämställdhet och öka intresset för byggjobb. Nomineringarna har blivit fler och fler för varje år och Mariam Mohammedamin valdes ut bland drygt hundra kvinnor.

Juryn motiverar sitt val med att Mariam är en ledstjärna för framtida kvinnor och flickor som vill söka sig till bygg- och anläggningsbranschen. Hon drivs av ett mod, ett driv och med en vilja att förbättra, inte bara sitt eget liv, men också människors liv runt omkring henne. Årets byggkvinna ska även vara en inspiration för byggbranschen i stort. Vinnaren har, genom att bara vara sig själv, visat på att byggbranschen inte enbart handlar om spikar och skruvar, det handlar i slutändan också om att bygga samhällen. När saker inte gått hennes väg har hon, med en målinriktad uppfinningsrikedom, ändå hittat vägar runt. Den förmågan, att hitta lösningar på de utmaningar som hon stött på, gör henne inte enbart till en värdig vinnare, det gör henne till en förebild för hur vår bransch ska ta sig an svåra tider och till synes omöjliga utmaningar. Eller, för att recitera ett citat som vinnaren själv följer, ”Ingenting i världen är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”.

Styrelsen utökas med Magnus Munk som ny ledamot

Magnus, som är civilingenjör V, har en gedigen erfarenhet av både
entreprenadverksamhet och fastighetsutveckling. Magnus har bland annat arbetat som VD
för fastighetsbolag, som regionchef för Peab och har under senare år varit senior rådgivare
åt olika byggherrar i samband som t ex. Swedavia, Geely och Vasakronan i samband med
planering samt genomförande av stora byggprojekt.

Tommy Byggare 50 år

Det har hänt mycket under våra första 50 år. Människor har kommit och gått och projektet har avlöst varandra. Tillsammans har allt och alla bildat en unik berättelse som bara går att beskriva som Tommy Byggares alldeles egna.

Här har vi samlat blandade minnesbilder från förr. Ett collage över svunna tider och historiska händelser. Och människor, såklart.

Ett första spadtag för Alingsås räddningsstation

Nu så var det dags! Under torsdagen, i strålande solsken, togs det första spadtaget för Alingsås nya räddningsstation och på plats fanns både representanter från Alingsås och Vårgårda kommun, räddningstjänsten och ambulansen, Alingsåshem och Tommy Byggare.

Projektet innefattar uppförandet av tre byggnader. Hus A (huvudbyggnaden) är ca 6300 kvm och i huvudsak fördelat i två plan med teknikutrymmen samt en mindre träningshall på plan 3. Byggnaden kommer brukas av både räddningstjänsten samt ambulansen. Bygganden innefattar vagnhallar med tillhörande verkstadsutrymmen, gemensam tvätthall, kontorsmiljöer samt boendemiljö i form av logement. Gemensamt finns även träningshall och gym.

Hus B (garage/carport) om ca 450 kvm för uppställning av fordon som inte används i den dagliga blåljus verksamheten samt Hus C (övningshus) om ca 750 kvm i 4 plan. Denna byggnad kommer användas för övning av brandkåren och kommer utrustas med installationer som möjliggör övningsmoment invändigt av värme, rök samt öppenlåga. Utvändigt utformas byggnaden med olika fasadmaterial och form för att underlätta simulering av olika scenarion.

Utöver de tre byggnaderna finns även en tankstation, övningstak, miljöhus samt reservkraftstation.

Arbetet är nu påbörjat och hela projektet ska stå klart till våren 2023.

Spadtaget togs av:
Bengt Hilmersson, vice ordförande i AVRF och kommunalråd i Vårgårda
Mikael Dolietis, vd Alingsåshem
Jonas Torstensson, vice vd Tommy Byggare
Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF (Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund)
Daniel Filipsson, ordförande i AVRF och kommunalråd Alingsås
Martin Hulldin, ambulansförare, Alingsås lasarett

Tommy Byggare uppför hundstall i Alingsås

Vi har tecknat avtal med Svenska Hundskyddsföreningen för att uppföra ett hundstall i Alingsås.

Det nya hundstallet kommer att ligga på marken Bälinge-Nygård, alldeles norr om centrala Alingsås. Huvudbyggnaden omfattar ca 1000 kvm och ska inrymma reception, veterinärmottagning för hundstallets hundar, träningsrum, kontor, personalrum, kök, tvätt, förråd, teknikrum m m. Därtill fyra stallängor med 10 boxar i varje länga, där varje hund disponerar ca 10 kvm. Total byggnadsyta på omkring 1600 kvm. Det planeras även för gemensamma rastgårdar i närheten till stallängorna.

Huvudbyggnadens lokaler samlas i fyra längor som omramar en invändig gård. En del av huvudbyggnaden är i två våningar, resten i en våning liksom stallängorna.

Projektet genomförs i samverkan mellan Tommy Byggare och Svenska Hundskyddsföreningen. Installatörerna verkar under byggledare på Miola AB.

Hundstallet byggstartades i veckan och beräknas vara färdigställt innan semestern 2022.

Arkitektbyrå: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB

Tommy Byggare uppför 58 lägenheter för Jutabo i Lerum

Tommy Byggare har tecknat entreprenadavtal med Jutabo AB om att bygga 58 brf-lägenheter i centrala Lerum. Byggstart av lägenheterna sker i februari 2021 och de beräknas vara klara för inflyttning i mitten på december 2022.

Lägenheterna i olika storlekar och med olika planlösningar finns i tre byggnader av två olika typer, Panoramahusen, två tegelbyggnader med fyra våningar och Terrasshuset, ett trähus i 2,5 plan.

Selin & Samuelsson AB helägare i Tommy Byggare

Erik Selin och Mattias Samuelsson förvärvar genom Selin & Samuelsson AB resterande aktier i Tommy Byggare AB. Selin & Samuelsson förvärvade 50% av Tommy Byggare från TB-Gruppen redan 2015. Då ingick den option på resterande 50% som Selin & Samuelsson nu nyttjar.

I samband med detta blir Mattias Samuelsson vd för Tommy Byggare. Mattias Samuelsson har varit verksam i ledande roller inom Tommy Byggare sedan 2015, senast som vice vd och affärschef för segmentet Bostad Göteborg.

 • Det är med stor tillförsikt vi lämnar över till Selin & Samuelsson, säger Anders Axelsson, vd på Tommy Byggare och delägare i TB-Gruppen. Vi har haft 5 år på oss att lära känna varandra och delar samma värdegrund och tanke om att bygga långsiktigt. Samarbetet mellan bolagen kommer fortsätta som tidigare.
 • Ägarbytet innebär inga förändringar i Tommy Byggares strategi eller planer för framtiden. Tommy Byggare ska fortsätta på inslagen väg och utvecklas med våra fantastiska medarbetare, säger Mattias Samuelsson. Jag har lärt känna alla på Tommy Byggare, många av våra kunder och underentreprenörer under mina år på bolaget och är trygg med vart vi ska.

Tommy Byggare uppför nytt gruppboende i Trollhättan

Till sommaren börjar vi att bygga på ett gruppboende, projekt Vitvingen, åt Eidar, Trollhättans bostadsbolag. På totalentreprenad ska Tommy Byggare uppföra ett boende med 10 lägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymmen. I samband med detta ska det även uppföras två hus med förråd och ÅV-station. Projektet ska vara färdigställt i november 2020.

Första spadtaget för Elpro i Alingsås

Igår tog man det första spadtaget för byggstarten av Elpros nya lokaler i Alingsås. Det första spadtaget togs gemensamt av Eivind Ottosson, huvudägare Elpro, Karl-Johan Karlsson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Alingsås samt Marcus Lerander, VD TB-Gruppen. På uppdrag av TB-Gruppen AB kommer Tommy Byggare att uppföra den nya produktionshallen med tillhörande kontor. Den första december ska de nya lokalerna stå klara för inflyttning.
En strålande dag att sätta första spaden i backen!

Foto: Peter Vikström

Slättbergsskolan Trollhättan

På uppdrag av Kraftsaden Fastigheter AB har Tommy Byggare fått en ombyggnad i Trollhättan på Magnus Åbergs gymnasiet, måleriprogrammet, som nu ska byggas om till en högststadeskola, Slättbergsskolan åk 7-9. Ombyggnadsytan är på 845 kvm.
Arbetet påbörjades den 7 januari och slutbesiktning är den 1 augusti, så allt ska vara klart till starten av höstterminen. Allt gammalt befintligt rivs ut så att interiören blir ny och fräsch. En ny hiss ska också installeras. På utsidan tilläggsisoleras fasaden och bekläds med fasadskivor.

Brf Solrosen, Skövde

Tommy Byggare har fått i uppdrag av Privatbostäder att ansvara för totalentreprenaden av 32 bostadsrätter i Trädgårdsstaden i Skövde.

I Trädgårdsstaden, med närhet till såväl stadsliv som natur kommer vi att uppföra 32 lägenheter om 2 till 4 rum och kök i vackra hus med rymliga balkonger och stora uteplatser. Kvarteret består av åtta smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Alla lägenheter har en genomtänkt planlösning, god standard och bra förvaringsutrymmen.

Förutom 32 lägenheter byggs även komplementsbyggnader och en pool.

Byggtid: maj 2019 – juni 2020

Mariebergs Vattenverk i Uddevalla byggs om

Tommy Byggare har på uppdrag av Västvatten fått förtroendet att bygga om Mariebergs Vattenverk i Uddevalla. Mariebergs Vattenverk förser Uddevallaborna med friskt och rent dricksvatten. Entreprenaden omfattar en ombyggnation av bassäng till verkstad.
Byggstart januari och färdigställt i juni 2019.

Entréerna Mölndals Sjukhus byggs om

På uppdrag av Västfastigheter kommer Tommy Byggare att utföra ombyggnad av entréerna på Mölndals Sjukhus. Projektets syfte är att göra en stor tillgänglighetsanpassning. Entrégården har i dagsläget alldeles för stor lutning samt betydande sättningar som utgör olycksrisk för fotgängare, men som även är svår att exempelvis snöröja. Med anledning av detta är det i behov att genomföra en stor tillgänglighetsanpassning.

Gården kommer jämnas ut så den blir godkänd ur tillgänglighetssynpunkt och förbättring av handikappsparkeringsplatsernas placering skapas. Det finns också ett behov att öka entréns synlighet på avstånd från kollektivtrafikens hållplatser och Göteborgsvägen, vilket har föranlett rivning av hus H som var en sjukhusbyggnad framför entrén. Förutom omfattande markarbeten och därtill finplanering kommer även huvudentrén och akutentrén byggas om med nya skärmtak, entrékaruseller och invändiga ytskikt.

Byggtid: augusti 2018 – maj 2019

VARM 2018 på Chalmers

Idag den 20 november har Tommy Byggare varit med på VARM, arbetsmarknadsmässan på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.  Vi har varit på plats för att prata med studenter och berätta mer om vår verksamhet.  Frågor och funderingar besvarades av Tommy Byggares medarbetare samt många studenter besökte också vår monter för att tävla i legobygge.

Vinnare i Tommy Byggares legobyggartävling detta år blev Jenny Karlsson och Pontus Petersson. Priset delades ut av Rebecca Eliasson och Sebastian Blom som var med och representerade Tommy Byggare under dagen. Grattis säger vi till vinnarna!

Tommy Byggare renoverar Klarebergsskolan, Hisings Kärra

På uppdrag av Lokalförvaltningen-Göteborgs Stad ska Tommy Byggare bygga om Klarebergsskolan i Hisings Kärra. Klarebergsskolan är en grundskola som består av två enheter, ett mellanstadium och ett högstadium, där vi kommer att bygga om högstadiedelen. Ombyggnationen kommer att ske i fyra etapper. Etapp 1 startade den den 5/11 och pågår fram till 19/12, där kommer vi att anpassa befintlig aula till en tillfällig måltidslokal. Etapp 2 startar efter årsskiftet 7/1, då vi bygger om ett uppvärmningskök till ett tillagningskök. Matsalen kommer att utökas med tillhörande nytt fläktrum och ett nytt externt återvinningsrum ska byggas. Denna etapp pågår fram till juni. Etapp 3 pågår under andra halvåret 2019 och då byggs aulan och biutrymmen om till ett stadsdelsbibliotek. Sista etappen pågår mellan 8/1-1/6 2020 där tidigare stadsdelsbibliotek byggs om till undervisningslokaler. Delar av expeditionen samt kommunikationsutrymmen kommer också att underhållas under denna etapp.

Tommy Byggare på Liseberg, Göteborg

Liseberg har för avsikt att uppföra en ny åkattraktion till premiären 2020. Där vi, Tommy Byggare ska uppföra den nya byggnaden, där Kvarnteatern, Östra tornet och del av Taubehuset finns idag. Dessa byggnader rivs för att lämna plats åt en ny byggnad som kommer byggas i stålstomme och ”Parocelement” på pålning och platta på mark. Byggnaden skall innehålla en rälsbana i 2 plan, vagnarna är långsamtgående och skall passera genom ett antal olika scener och upplevelser.

Produktionen kommer att etappindelas med hänsyn tagen till parkens öppettider. Arbetet påbörjas vecka 1 2019 och pågår t o m vecka 17-18 i vår.

Tommy Byggare skriver ramavtal med Specialfastigheter

Tommy Byggare har ingått ramavtal, medelstora entreprenader, med Specialfastigheter zon Västra Sverige. Målet med ramavtalet är att uppnå en effektiv byggnation för en långsiktig och hållbar förvaltning av aktuellt fastighetsbestånd för det statliga fastighetsbolaget. Specialfastigheter planerar att genomföra ca 150-200 projekt årligen. Det motsvarar en uppskattad volym på ca 4 miljarder kronor. Kontraktsperioden för ramavtalet är t o m 2020-10-31 med option för 2 + 3 år. Specialfastigheter tecknar avtal med flera entreprenörer för fyra zoner i landet.

Projekten kommer att vara ny-, om- och tillbyggnation och de kommer att utföras under pågående verksamhet där säkerhets- och skyddskraven är mycket höga.

Elpro bygger ny anläggning i Alingsås

På uppdrag av TB-Gruppen AB kommer Tommy Byggare att uppföra en ny produktionshall med tillhörande kontor för Elpro. Anläggningen byggs i Alingsås nya industriområde Tokebacka, strax norr om Alingsås, utmed E20 mot Vårgårda. Närheten till E20 och den norra infarten till staden innebär ett utmärkt logistik- och exponeringsläge för företagen. Elpro utvecklar, konstruerar och tillverkar automationsutrustning till skandinaviska industriföretag samt system för styrning av infrastruktur.

Vid årsskiftet startar produktionen och inflyttning sker första veckan i december 2019.

Byggnaden fördelas på 2100 kvm produktionsyta samt kontor i två plan om en total yta på 500 kvm.

Stomvisning på Brf Götaporten i Göteborg

I förra veckan genomfördes en stomvisning på Brf Götaporten för de kunder som köpt en lägenhet där. Trevligt att visa kunderna hur deras lägenheter byggs och att det är ordning och reda på bygget.

En mycket lyckad stomvisning!

Regeringsbesök på byggarbetsplats hos Tommy Byggare

I förra veckan hade Tommy Byggare regeringsbesök på ett av våra projekt. Det var Civilminister Ardalan Shekarabi som denna dag valt att besöka Tommy Byggares förskoleprojekt i Kortedala. Ardalan som bland annat ansvarar för kommun, landsting, LOU samt digitalisering inom den offentliga sektorn. Ardalan fick en rundvisning på arbetsplatsen och träffade alla kollegor som också fick möjlighet att diskutera byggbranschen med honom.

Vi tackar alla som var med för ett trevligt möte och intressanta diskussioner!

Ny spännande organisation på Tommy Byggare

Tommy Byggare går nu in i en spännande och utvecklande period. För att stå redo inför morgondagens krav på en mer effektiv organisation samt för att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet gör företaget nu några viktiga organisationsförändringar. Allt för att stå bättre rustade inför samtiden och framtiden.

En tydlig och omedelbar förändring är att vi skapar tre separata affärsområden – Bostad Göteborg, Kommersiellt Göteborg samt Trollhättan/Alingsås – detta för att möjliggöra en tydligare ansvarsfördelning inom organisationen samt för att bli mer handlingskraftiga och kunna ta tillvara de vinster som samordningen
resulterar i.

Som ett led i detta försvinner rollen som arbetschef, i stället inrättar vi en ny roll; en affärschef för respektive område.

Fler förändringar

En annan viktig förändring är att vi förstärker vår inköpsorganisation. Genom att skapa förutsättningar för en ökad kvalitet på inköpssidan (framför allt genom att specialisera, standardisera och samordna inköpen) frigör vi tid för att kunna fokusera på planering och genomförande av våra projekt, vilket i förlängningen skapar en bättre lönsamhet.

En sista, och mycket viktig, förändring är att rollen som projektchef utökas med personalansvar för den egna gruppens medarbetare. Dessutom har olika stödfunktioner setts över, som delvis kommer att omorganiseras.

Dessa förändringar är ett resultat av ett stort arbete som styrelsen och ledningsgruppen hanterat löpande över hela våren. Genom att analysera verksamheten har förbättringsområden identifierats. Den nya organisationen kommer att implementeras successivt över sommaren och kommer att gälla med full kraft från och med 1 september.

För ytterligare upplysningar kontakta Anders Axelsson VD på 0706-978340 alt anders.axelsson@tommybyggare.se

Socialdemokraterna i Göteborg väljer Götaporten som scen när de presenterar sitt valprogram inför höstens kommunalval.

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, höll presskonferens i en av våra byggbodar på Götaporten nu på förmiddagen. Ett väl valt sammanhang.

Götaporten med sina 95 bostäder är ett att flera stora byggprojekt i Göteborg. Totalt planeras för 60 000 nya bostäder i Göteborg fram till 2028. ”-Ett nytt Halmstad” för att citera Ann-Sofie Hermansson.

Tommy Byggare uppför Götaporten på uppdrag av TB-Gruppen. 95 moderna bostadsrätter alldeles intill Axel Dahlströms Torg. Två av de tre pampiga husen reser sig redan upp mot skyn. Inflyttning sommaren 2019.

För mer information, kontakta gärna Anders Axelsson, VD Tommy Byggare, 070-697 83 40

Starten har gått för ännu ett byggprojekt för Tommy Byggare

I tisdags togs det första symboliska spadtaget för de 88 bostadsrättslägenheter som Tommy Byggare ska bygga på Smörslottsgatan i Göteborg på uppdrag av Fastighets AB Balder. Spadtaget togs av Erik Selin, VD Balder, Mattias Samuelsson, vice VD Tommy Byggare och Maria Lejon, projektledare för BoStad2021.

I denna första etapp, även kallat södra kvarteret, kommer det att byggas utöver dessa två byggnader med totalt 88 lägenheter, ett tillhörande garage under mark med 40 p-platser samt en ny förskola med 6 avdelningar. Byggstart har skett i veckan och inflyttning är beräknad till sommaren 2020.

Tommy Byggare på VARM 2017

Igår var Tommy Byggare med på arbetsmarknadsmässan VARM 2017 på Chalmers i Göteborg för att svara på studenternas frågor och  funderingar kring praktikplatser, exjobb och framtida karriärer inom Tommy Byggare. Det var många som kom förbi och stannade för en pratstund med våra medarbetare på Tommy Byggare.

Vinnare i Tommy Byggares legobyggartävling blev till slut studenterna Nike Kruners och Marcus Edberg. Grattis säger vi! På bilden ser vi Nike och Marcus tillsammans med Markus Engström, arbetschef på Tommy Byggare.

Vi gör plats för platschefer som vill göra plats för alla

Det går bra för Tommy Byggare. Och när det går bra behövs det folk. Vi är i ett ständigt behov av platschefer och håller därför dörren öppen för att du ska kunna skicka in din spontanansökan – gärna redan idag. Du kommer att få driva projekt i ett välrenommerat byggföretag vars ständiga strävan är att göra plats för alla.

Dina arbetsuppgifter

Som platschef ansvarar du för att driva och leda byggprojekt från start till överlämnande. Det innebär bl a ansvar för ekonomi, tidplaner, arbetsmiljö, kvalitet och medarbetare.

Dina egenskaper

Vi söker dig som har byggteknisk utbildning samt goda kunskaper inom teknik, ledarskap samt planering. Du har erfarenhet av att leda byggprojekt eller entreprenadverksamhet. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper, framför allt är det viktigt att du är en duktig planerare, vågar fatta beslut samt är en god ledare för ditt bygglag.

För mer information, kontakta HR-chef Tommy Larsson 0322-650 423, 0703-77 26 45

Du kan även maila till jobb@tommybyggare.se

Nytt bostadsprojekt för Tommy Byggare i Tuve Centrum

Strax innan semestern skrev Tommy Byggare ett kontrakt på ett nytt bostadsprojekt i Tuve Centrum.

Tommy Byggare kommer som totalentreprenör att uppföra 114 hyresrätter i tre punkthus om 7-9 våningar där Framtiden Byggutveckling är beställare och Bostadsbolaget är kund.

Projekteringen startar i augusti och produktionen beräknas starta våren 2018 och stå klart hösten 2019.

Tommy Byggare uppför ny återvinningscentral i Torslanda

Byggnationen beräknas starta i juni och anläggningen ska stå färdig under Q1 2018. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av bl a farligt avfall på plan 1 och personalutrymmen och kontor på det andra planet. Byggnaden är på ca 300 kvm med solceller på hela taket.

Tommy Byggare bygger ny sporthall i Landvetter

Projektering påbörjas omgående och beräknad byggstart i juni med markarbeten och sprängning. Hallen beräknas stå färdig i juni 2018. Byggnaden består av hall med sportgolv och omklädningsrum på plan 1 samt café och kansli på plan 2. Sporthallen kommer att ha en läktare med plats för 500 personer samt 114 ståplatser.

Tommy Byggare bygger två nya förskolor i Kortedala

Projektet påbörjas nu i maj och förskolorna skall stå klara till sommaren 2018. Skolorna är projekterade av två olika arkitekter vilket medför stor variation i material och arbetsmoment. Projektet har ett stort fokus på miljö och allt material skall vara godkänt i byggvarubedömningen.

Januarigatan

Nybyggnad av förskola för 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden uppförs i 2 våningar med förskoleavdelningar, tillagningskök, personalutrymmen på våning 1 och teknikutrymmen på våning 2. Till förskolan hör också ett återvinningshus samt en förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Fasad av fjällpanel som målas gul och mörkgrå och ett papptak som förses med solceller.

Aprilgatan

Nybyggnad av förskola för 6 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden uppförs i tre våningar med förskoleavdelningar i våning 1 och 2 samt tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen på plan 3. På plan 3 finns också en terrass. I byggnaden finns två hissar. Till förskolan hör också ett återvinningshus samt en förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. ThermoWood som fasadbeklädnad och sedum som taktäckning.

Tommy Byggares nya profil på plats i Kongahälla

Nya skyltar och vepor är uppsatta på Tommy Byggares bostadsprojekt i Kungälv, där vi ska bygga 134 hyresrätter för Balder. Utseendet på våra skyltar och vepor är nytt då vi har en helt ny grafisk profil sen i augusti.

Första spadtaget

Tommy Byggare har fått förtroendet att bygga lägenheter i Kungälv för Balder och idag startar byggnationen av de 134 hyresrätter som Balder planerar att bygga i Konghälla Västra. Byggnationen inleds med ett första spadtag som tas av Balders VD Erik Selin, kommunstyrelsens ordförande i Kungälv Miguel Odhner och Mattias Samuelsson vice VD på Tommy Byggare. Lägenheterna ska stå klara till hösten 2018.

Spadtag för Vinnarkransen i Mölndal

Igår tog man det första symboliska spadtaget för de 80 lägenheter som HSB Mölndal planerar att bygga i Mölndal. HSB:s VD David Blücher tog det första spadtaget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Marie Öst Karlsson, Tommy Byggares VD Anders Axelsson samt en köpare till en av lägenheterna. Solen lyste med sin frånvaro och regnet hängde nästan i luften men trots detta var stämningen glad bland kunder, kommunfolk, HSB:are och Tommy Byggare folk.

Läs mer här:

HSB Mölndal Vinnarkransen

Nytt kontor i Göteborg!

Tommy Byggare är inne i ett expansivt skede med flera spännande förändringar på gång. Den nya grafiska profilen en så klart en del i det hela.

En annan viktig del av vår utveckling är att vi nu tar ett stort steg i vår etablering i Göteborgsområdet i och med att vi flyttar in i ett nytt modernt kontor på Fabriksgatan 7 i Gårda.

Framtiden ser ljus ut för oss. I och med öppnandet av vårt nya kontor blir det lättare för oss att agera i Västsverige. Och för dig att besöka oss, så klart.

Varmt välkommen på visit!

Nu bygger vi nya hyresrätter i Kungälv

Hösten 2016 inleder vi ett nytt byggprojekt i Kungälv som kommer att ge ett positivt tillskott av hyresrätter. Vi ska uppföra en byggnad med 134 lägenheter i området Kongahälla Västra. Beställare är fastighetsbolaget Balder.

Byggnaden kommer att omfatta ett helt kvarter och antalet våningar varierar från 4 till 7. Genomsnittlig yta för lägenheterna är ca 58 kvm. Den totala boytan är ca 7 800 kvm och bruttoarean är ca 12 100 kvm.

Anders Axelsson, VD på Tommy Byggare, säger:

– Vi ser fram emot det här projektet som går helt i linje med Tommy Byggares vision om att göra plats för alla.

Byggstart för projektet är hösten 2016 och allt beräknas vara färdigt hösten 2018.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Axelsson, tel. 070-697 83 40 eller mail: anders.axelsson@tommybyggare.se

Kongahälla Västra ligger i Kungälvs kommun utmed E6 ca 500 meter ifrån centrum. Området, som är under uppbyggnad, kommer att omfatta flera bostadshus, kommersiella lokaler samt parkeringar.

Ny grafisk profil!

Som du kanske märker så har vi på Tommy Byggare genomgått en liten förändring. Vi har bytt utseende! En ny grafisk profil är fix och färdig och kommer att rullas ut successivt under de kommande veckorna.

Hemsidan är redan klar som du ser, våra bilar, kontorsmaterial, ja allt som har med oss att göra, kommer att byta skepnad. Vi har även ny logotyp.

I vissa fall kommer den gamla profilen, och logotypen, att synas lite längre än andra, men ambitionen är att övergångsperioden ska bli så kort och smidig som möjligt.

Allting förändras, både vi själva och vår omgivning. Vår nya grafiska profil är ett sätt att visa upp oss som det moderna byggföretag vi är.

Vill du veta mer? Kontakta Helena Gustavsson. Mail: helena.gustavsson@tommybyggare.se