Skip to main content

Ett första spadtag för Alingsås räddningsstation

Nu så var det dags! Under torsdagen, i strålande solsken, togs det första spadtaget för Alingsås nya räddningsstation och på plats fanns både representanter från Alingsås och Vårgårda kommun, räddningstjänsten och ambulansen, Alingsåshem och Tommy Byggare.

Projektet innefattar uppförandet av tre byggnader. Hus A (huvudbyggnaden) är ca 6300 kvm och i huvudsak fördelat i två plan med teknikutrymmen samt en mindre träningshall på plan 3. Byggnaden kommer brukas av både räddningstjänsten samt ambulansen. Bygganden innefattar vagnhallar med tillhörande verkstadsutrymmen, gemensam tvätthall, kontorsmiljöer samt boendemiljö i form av logement. Gemensamt finns även träningshall och gym.

Hus B (garage/carport) om ca 450 kvm för uppställning av fordon som inte används i den dagliga blåljus verksamheten samt Hus C (övningshus) om ca 750 kvm i 4 plan. Denna byggnad kommer användas för övning av brandkåren och kommer utrustas med installationer som möjliggör övningsmoment invändigt av värme, rök samt öppenlåga. Utvändigt utformas byggnaden med olika fasadmaterial och form för att underlätta simulering av olika scenarion.

Utöver de tre byggnaderna finns även en tankstation, övningstak, miljöhus samt reservkraftstation.

Arbetet är nu påbörjat och hela projektet ska stå klart till våren 2023.

Spadtaget togs av:
Bengt Hilmersson, vice ordförande i AVRF och kommunalråd i Vårgårda
Mikael Dolietis, vd Alingsåshem
Jonas Torstensson, vice vd Tommy Byggare
Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF (Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund)
Daniel Filipsson, ordförande i AVRF och kommunalråd Alingsås
Martin Hulldin, ambulansförare, Alingsås lasarett