Skip to main content

Byggservice


Vi har nyligen beslutat att etablera ett nytt Affärsområde för vår byggserviceverksamhet. 

Genom denna fokusering på byggservice som eget affärsområde kan vi utveckla rutiner, engagemang och service på ett sätt som kommer att ytterligare kvalitetssäkra de mindre projekt och serviceuppdrag som vi genomför och levererar. Vi är övertygade om att detta kommer att uppskattas av våra kunder och ytterligare förstärka våra redan väl etablerade kundrelationer.

Tveka inte att kontakta oss när du behöver hjälp med mindre bygguppdrag som till exempel renovering, ombyggnad eller lokalanpassning.