Vi gör plats för människor.

Att göra plats för alla handlar inte bara om att uppföra fastigheter. Det handlar om att sätta människans och samhällets behov i första rummet. Inom Bostäder uppför och förädlar vi markbostäder och flerbostadshus i Västsverige. Vi vänder oss i första hand till dig som har mark du vill exploatera. Beprövade byggnadstekniker, energieffektiva lösningar och gedigen kunskap och erfarenhet garanterar dig trygga boenden och låga driftskostnader.