Bara det bästa för bättre bostäder

Att skapa hyresrätter eller bostadsrätter handlar om så mycket mer än att uppföra fastigheter. Det handlar om att ta tillvara de förutsättningar som bjuds för att på bästa sätt sätta människans och samhällets behov i första rummet.

Vi uppför och förädlar markbostäder och flerbostadshus i Västsverige. Beprövade byggnadstekniker, energieffektiva lösningar och gedigen kunskap och erfarenhet garanterar dig trygga boenden och låga driftkostnader.

Bostadsprojektutveckling
En helt ny fas för Tommy Byggare

2021 togs ett ägarbeslut att Tommy Byggare skulle bredda sitt totala erbjudande genom affärsgrenen projektutveckling, av bland annat bostäder. Det här initiativet är nu sjösatt genom bildandet av dotterbolaget SCIL AB, som ägs tillsammans med SCIL Management och Erik Selin Fastigheter AB.

Det här öppnar upp hela Tommy Byggares bostadserbjudande. Från och med nu har vi möjlighet att råda över hela processen, från projektutvecklingen till det vi lämnar över nyckeln till de blivande hyresgästerna eller bostadsinnehavarna.

SCIL Managements erfarenhet av projektutveckling tillsammans med Tommy Byggares byggkunskaper och Erik Selin Fastigheters finansiella styrka, bildar tillsammans ett drivet trespann inom utveckling av hållbara och högkvalitativa bostäder!