Vi gör plats för människor.

Att göra plats för alla handlar inte bara om att uppföra fastigheter. Det handlar om att sätta människans och samhällets behov i första rummet. Inom Bostäder uppför och förädlar vi markbostäder och flerbostadshus i Västsverige. Vi vänder oss i första hand till dig som har mark du vill exploatera. Beprövade byggnadstekniker, energieffektiva lösningar och gedigen kunskap och erfarenhet garanterar dig trygga boenden och låga driftskostnader.

Kontakta oss gärna!

Behöver du ny-, om- eller tillbyggnationer på ett bostadsprojekt någonstans i Västsverige? Har du något projekt du vill ha hjälp med? Vi tar gärna ett totalansvar över projektet. Räkna med att vi bygger som om vi själva skulle bo där.

 

Fyll i kontaktformuläret. Du hittar fler kontaktuppgifter genom att klicka här.