Skip to main content

Vi erbjuder personlig utveckling


Hos Tommy Byggare är du del i en sammansvetsad medarbetarstyrka vars erfarenhet, kompetens och engagemang ger dig förutsättningar att utvecklas på bästa möjliga sätt i ditt arbete. 

Vi är ett företag med höga kvalitetskrav som erbjuder våra medarbetare spännande projekt och ständig utveckling i en trivsam, rolig och prestigelös arbetsmiljö. Vi stöttar och värnar om varandra och vi värdesätter förmågan att ta vara på olikheter vilket inte skall ses som en utmaning utan en stor fördel, då vi därigenom kompletterar och utvecklar varandra. 

Du får möjlighet att bidra till utvecklingen av spännande framtida byggprojekt hos ett av Sveriges mest framåtblickande och utvecklingsorienterade byggbolag. Vår erfarenhet är att det är då våra medarbetare både presterar och trivs som bäst. Kompetensutveckling och möjligheter till internt avancemang är naturligt i vårt företag. 

Välkommen till Tommy Byggare!