Skip to main content

Bostäder


Affärsområde Bostad inom Tommy Byggare är sedan många år specialiserade på renodlad bostadsproduktion. Vi har stor erfarenhet och kompetens inom denna typ av husproduktion och våra bostadsbyggare har djup förståelse för de specifika krav och utmaningar som är förknippade med bostadsproduktion. 

Under åren har vi genomfört bostadsprojekt av varierade storlek för kunder av olika kategorier såsom privata och kommunala fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Nöjda och återkommande kunder talar för sig själva. Vi har nyligen etablerat affärsområde Bostad över hela vårt verksamhetsområde i Västsverige.