Om Tommy Byggare.

Tommy Byggare är ett byggbolag med heltäckande service.  Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Västsverige.

Vi är en trygg och stabil partner som tar ett helhetsansvar genom hela byggprocessen. Välkommen!

Mattias

Om Tommy Byggare.

Tommy Byggare är ett byggbolag med heltäckande service. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Västsverige.

Vi är en trygg och stabil partner som tar ett helhetsansvar genom hela byggprocessen. Välkommen!

KÄRNVÄRDEN

Tommy Byggares varumärke kan sammanfattas i tre värdeord – Engagemang, Öppenhet, Hållbarhet. Dessa tre ord, våra kärnvärden, bildar tillsammans grunden för vårt agerande i alla situationer. Här kan du läsa om våra tre kärnvärden och hur vi förhåller oss till dem.

HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
ENGAGEMANG
Vi tycker om det vi gör. Vi är intresserade av vår bransch och mycket engagerade i våra projekt och i våra kunder. Vår approach är lösningsorienterad, handlingskraftig och okomplicerad. Det här gör oss flexibla och kreativa. Det handlar om allt från de konkreta byggprojekten till relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi vill, vi kan och vi gör.
ÖPPENHET
Vi är människor som bygger för människor. Vi är öppna mot det nya, jordnära samt intresserade av vår omvärld. Vi ser goda relationer som en styrka. Genom att leva som vi lär blir vi en förebild i det samhälle vi bygger. Allt det här formar Tommy Byggares personlighet, gör oss unika och stärker vår position som ett öppet, jämlikt och modernt företag.
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
Tommy Byggare arbetar med framtiden i sikte; vår samhälleliga, miljömässiga och sociala framtid. Vi tänker därför långsiktigt i allt vi företar oss, såväl när det gäller byggnader som relationer. Och det är det vi menar med hållbarhet. Allt vi gör ska stå stadigt inför det som komma skall, såväl byggnader som relationer. Det är en fråga om kvalitet och trygghet.

ENGAGEMANG
Vi tycker om det vi gör. Vi är intresserade av vår bransch och mycket engagerade i våra projekt och i våra kunder. Vår approach är lösningsorienterad, handlingskraftig och okomplicerad. Det här gör oss flexibla och kreativa. Det handlar om allt från de konkreta byggprojekten till relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi vill, vi kan och vi gör.

ÖPPENHET
Vi är människor som bygger för människor. Vi är öppna mot det nya, jordnära samt intresserade av vår omvärld. Vi ser goda relationer som en styrka. Genom att leva som vi lär blir vi en förebild i det samhälle vi bygger. Allt det här formar Tommy Byggares personlighet, gör oss unika och stärker vår position som ett öppet, jämlikt och modernt företag.

HÅLLBARHET
Tommy Byggare arbetar med framtiden i sikte; vår samhälleliga, miljömässiga och sociala framtid. Vi tänker därför långsiktigt i allt vi företar oss, såväl när det gäller byggnader som relationer. Och det är det vi menar med hållbarhet. Allt vi gör ska stå stadigt inför det som komma skall, såväl byggnader som relationer. Det är en fråga om kvalitet och trygghet.

FILOSOFI

En plats för alla.
Tommy Byggare är ett modernt företag som strävar mot en öppen och jämlik arbetsplats för starkare laganda och bättre sammanhållning. Att samarbeta med oss är okomplicerat och lösningsorienterat. Goda, långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och medarbetare står alltid i första rummet.

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Vi lever på att leverera kvalitet.

Vi lever på att leverera kvalitet.

Baserat på vår vision om att ha branschens mest nöjda kunder och på vår värdegrund bedriver vi ett strukturerat kvalitetsarbete med kunden i fokus.

Tommy Byggares kvalitetsutfästelse är att överlämna en produkt som håller överenskommen kvalitet, levererad i överenskommen tid och till överenskommet pris.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001.

Läs vår kvalitetspolicy »
ISO-certifikat»

Vi lever på att minska vår miljöpåverkan.

Vi lever på att minska vår miljöpåverkan.

Tommy Byggare bedriver ett aktivt arbete som sätter miljön och kunden i fokus. Vi levererar hållbara och hälsosamma miljöer, minimerar energiförbrukning och resursslöseri och omhändertar det avfall som ändå uppkommer på bästa tänkbara sätt.

Vi ansluter oss till Sveriges Miljömål och Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Tommy Byggare är miljödiplomerade och certifierade enligt ISO 14001.

Läs vår miljöpolicy »
Vårt miljödiplom »
ISO-certifikat»

Vi lever på att arbeta säkert.

Vi lever på att arbeta säkert.

Våra arbetsplatser är säkra både för de som arbetar där och för de som vistas i vår närhet. Genom att stödja vår kultur där riskanalyser är en naturlig del av varje arbetsmoment eliminerar vi farliga moment och förebygger ohälsa. När olyckan ändå är framme är vi väl förberedda och analytiska i den efterföljande uppföljningen.

Vi ansluter oss till branschens vision Håll Nollan och är certifierade enligt ISO 45001.

Läs vår arbetsmiljöpolicy »
ISO-certifikat»