Skip to main content

Nybyggnation av 124 st lägenheter i Öjersjö åt Partillebo AB. Projektet utfördes som totalentreprenad av Tommy Byggare och startades i januari 2011 och färdigställdes vid årsskiftet 2012/2013. Byggnationen färdigställdes i fem etapper med första inflyttning den 1 april 2012.

Projektet består av 17 st huskroppar i två olika utföranden samt komplementbyggnader såsom miljöhus, carportar och pumpcentraler. Den ena typen av hus består av fyra våningar med 12 st lägenheter samt källare och fläktrum. Den andra typen är tvåvåningshus med 4 st lägenheter med loftgångar och fristående förråd.

Lägenheterna håller hög standard och är av varierande storlek från 2-4 r o k. Hyresgästerna har getts möjlighet att välja tapeter, ytskikt på golv, kakel i badrum och bänkskivor i kök.

Stommen är utförd som pelarstomme med plattbärlag och platsgjuten betong i hisschakt och lägenhetsskiljande väggar. Ytterväggsstomme med Willak stomsystem. Uppvärmning sker med bervärme och låg energiförbrukning eftersträvas.

Parallellt inom entreprenaden har Tommy Byggare även utfört byggnation av vatten och avlopp och väg inom området.

KUND

PARTILLEBO AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 124 LÄGENHETER

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

01/2011 – årsskiftet 2012/2013

OMFATTNING

BOA 8330 kvm
BTA 13328 kvm

REFERENSER

Leif Andersson, Partillebo AB

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 160 MSEK