Skip to main content

Tommy Byggare är totalentreprenör åt ES Smörslottsgatan 1 AB som bygger ett punkthus med 9 våningar + källare med teknik och förråd och ett lamellhus med 8 våningar + källare med teknik och förråd samt storkök för förskolan. Husen sammanbyggs via lägre byggnad med P-garage 40 p-platser, där ovan förskola med 6 avdelningar.

Totalt uppförs det 88 BRF-lägenheter 1-4 ROK med en total BOA av 6090 kvm. Samtliga BRF-lägenheter med tillgång till uteplats via balkong eller terass på gårdsbjälklag. En förskola med 6 avdelningar och ett fullt utrustat storkök byggs samtidigt i området med tillhörande utvändiga lekmiljöer på gård och gårdsbjälklag.

Byggnaderna är uppförda med platsgjuten källarvåning av betong, där ovan betongstomme via skalväggar och filigranbjälklag kompletterat med stål. Skifferfasad på punkthuset och fasadtegel på lamellhuset samt träpanel på förskolan. Yttertak via uppstolpad takkonstruktion av trä på betongbjälklag och taktäckning elaster.

Fastigheten är klassad enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet drivs i partneringform med Tommy Byggare som ansvarig för framtagande av systemhandlingar samt projektering till bygghandlingar.

KUND

ES SMÖRSLOTTSGATAN 1 AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 88 BRF-LÄGENHETER PÅ SMÖRSLOTTSGATAN I GÖTEBORG, SAMT FÖRSKOLA MED 6 AVDELNINGAR.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

08/2018 – 06/2020

OMFATTNING

BOA 6090 kvm
BTA 11396 kvm

REFERENSER

ÖVRIGT

Förskolan beräknas vara klar vid årsskiftet 2019/2020.
Fastigheten är klassad enligt Miljöbyggnad Silver.