Skip to main content

Tommy Byggare har på uppdrag av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag utfört en ombyggnation av ventilationen på Kv Båset, Spiltan och Stallet på Kronogården i Trollhättan. Under entreprenadtiden bodde samtliga hyresgäster kvar, vilket medförde ett stort hänsynstagande.

Entreprenaden omfattades av ny ventilation i 307 lägenheter fördelade på 10 hus, där bl a byte av ventilationsaggregat, nya fläktrum efter rivning av befintliga samt dragning av nya ventilationskanaler i trapphus, inkl ny dragning i samtliga lägenheter. Byte av ventiler, mätare och termostater på VS. Installation av mätning av värme och vatten. Ny belysning i trapphusen med närvarostyrning. Målning av trapphusen samt byte av samtliga dörrar till förråd i entréplan.

Varje hus har 9 våningsplan med förrådsutrymmen i entréplanet samt fläktrum och hissmaskinrum på plan 9. I övrigt utgörs plan 9 av kallvind med begränsad takhöjd där man har förstärkt befintliga takstolar för att klara de nya brandkraven som tillkommit då nya kanaler för ventilationen dragits på kallvinden. Därutöver så har husen tilläggsisolerats med lösull för att minska energiåtgången.

Husen är byggda i början på 70-talet så sanering av asbest har också utförts.

KUND

AB EIDAR TROLLHÄTTANS BOSTADSBOLAG

BESKRIVNING

VENTILATIONSBYTE, 10 HUSKROPPAR.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

05/2018 – 12/2019

OMFATTNING

REFERENSER

Eleonor Olofsson, Eidar

ÖVRIGT