Skip to main content

Nybyggnation av 134 lägenheter och två lokaler i Kv 1 Kongahälla Västra, Stopet åt Balder Kongahälla AB. Området är beläget i Kungälvs kommun och är ett kvarter av flera i det som kallas Kongahälla Västra.

Byggnaden är ett lamellhus med tre- respektive fyrspännare. Antal våningar varierar från 5-7 våningar ovan mark. Ingen källare. Byggnaden omsluter hela kvarteret med en öppning mot söder och en portik mot öster. Huvudsakligen består fasaderna av tegel med inslag av sinuskorrugerad plåt samt termobehandlad träpanel. Sockel av betong.

Lägenheterna håller hög standard och är av varierande storlekar från 1–4 r o k. Uppvärmningen via fjärrvärme och radiatorer.

Fastigheten miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver vilket bl a innebär låg energianvändning, god innemiljö med effektiv ventilation och bra materialval i de 134 lägenheterna.

KUND

BALDER KONGAHÄLLA AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 134 LÄGENHETER

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

09/2016 – 11/2018

OMFATTNING

BOA 7800 kvm
BTA 12100 kvm

REFERENSER

Erik Lavehall, Balder AB

ÖVRIGT

Fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad silver.