Skip to main content

Tommy Byggare har fått i uppdrag av Egnahemsbolaget Göteborg att uppföra 75 nya bostäder på höjden mellan Stora Arödsgatan och Källehöjdsgatan i stadsdelen Hisings Backa.

Det blir bostäder i form av friliggande villor, parhus och radhus i två plan. Vid bostäderna ska det anläggas samfällda sophus, parkeringsplatser och lokalgator. Området kommer också att bebyggas med en ny kommunal gata för biltrafik som ansluter mot Stora Arödsgatan. Från den nya gatan anläggs två anslutande gång- och cykelvägar mot Wadköpingsgatan och Gamla Lillhagsvägen.

Produktionen av bostäderna kommer att ske i etapper med en start för markarbeten hösten 2013.

Entreprenaden är köpt som en delad totalentreprenad mellan mark och bygg där PEAB anläggning utför markarbeten och Tommy Byggare själva husproduktionen.

KUND

EGNAHEMSBOLAGET
(GÖTEBORGS EGNAHEMS AB)

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 75 BOSTÄDER

ENTREPRENADFORM

DELAD TOTALENTREPRENAD MELLAN MARK OCH BYGG

BYGGTID

10/2014 – 03/2017

OMFATTNING

BOA 9750 kvm

REFERENSER

Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 130 MSEK