Skip to main content

Nybyggnation av 73 hyresrätter i fyra stycken fyravåningshus kring en grön innergård med cykelförråd och lekplats. Husen är byggda med prefab betongelement för en stabil konstruktion med låg energiförbrukning, minimalt underhåll och en tyst inomhusmiljö.

Alla lägenheter har generöst tilltagna balkonger i söder- eller västerläge och nås via loftgångar mot norr och öster. Lägenheterna håller hög standard och är av varierande storlekar från 1–4 r o k med 2,5 meter till tak. Uppvärmningen sker med fjärrvärme.

Delad enterprenad: Trollängen ansvarade för pålning, markarbeten samt stomresning.

KUND

TROLLÄNGEN BOSTAD AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 73 HYRESRÄTTER

ENTREPRENADFORM

DELAD ENTREPRENAD

BYGGTID

10/2010 – 05/2012

OMFATTNING

BTA 5895 kvm

BYA 5251 kvm

REFERENSER

Anders Börjesson, VD Trollängen Bostad AB, 0513-250 71

ÖVRIGT

Varmförråd ca 300 kvm