Skip to main content

Tommy Byggare har uppfört 128 lägenheter på N-Lotten i Kvillebäcken. Projektet var Deromes Hus AB:s andra projekt i Kvillebäcken och N-lotten ingick i den tredje och sista etappen för uppförande av bostäder, lokaler och verksamhetslokaler i östra Kvillebäcksområdet.

Projektet består av 4 huskroppar placerade på ett gemensamt P-garage. Hus 1, 2 och 3 skall uppföras med A-hus byggsystem med trästomme i fem våningar. Hus 4 är 8 våningar på sin högsta del och stommen levereras som prefab betong och monteras med ingjutet fasadtegel. Totalt har vi byggt ca 6700 kvm boyta.
 
Projektet skall projekteras och certifieras enligt miljöbyggnad silver.

KUND

DEROME HUS AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV 128 LÄGENHETER

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

08/2015 – 12/2017

OMFATTNING

BOA 6700 kvm

REFERENSER

Hans Palmqvist, Derome Hus AB

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 180 MSEK