Skip to main content

Nytt projekt: Kabomhuset i Alingsås

Vi är mycket glada över att berätta att vi har fått ett prestigefullt projekt på vårt bord:
Kabomhuset i Alingsås. Byggnaden ska renoveras för att inrymma ett
aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Inom kontoret kommer
det att möbleras för 234 arbetsplatser.

Kabomhuset är känt i Alingsås som den gamla konfektfabriken, en anrik fastighet där
stora delar är kulturhistoriskt värdefulla. Detta ställer stora krav på försiktighet och
omsorg dessa delar skyddas mot förvanskning och rivning där projektet har
bevarandekrav såsom K-, Q-, R- och F-märkning.

Kraven innebär att den ursprungliga konstruktionen ska saneras och bevaras, vid
undantagsfall kompletteras med likvärdigt material och byggteknik. Fasader, yttertak,
fönster, dörrar och fasad ska renoveras och kompletteras till ursprungligt material
och utseende.

Tack vare att vi kunde presentera en kompetent och erfaren organisation
tillsammans med en djup förståelse för projektets samhällsnytta blev vi tilldelade
detta mycket spännande och betydelsefulla projekt!

  • Kund: Alingsåshems Lokaler AB
  • Projektbeskrivning: Aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar
    som idag är ca 310 medarbetare. Inom kontoret kommer det att möbleras för 234
    arbetsplatser.
  • Byggstart: Q4 2023
  • Färdigt: Q1 2026
  • Entreprenadform: Partnering i Totalentreprenad.