Skip to main content

Tommy Byggare uppför nytt gruppboende i Trollhättan

Till sommaren börjar vi att bygga på ett gruppboende, projekt Vitvingen, åt Eidar, Trollhättans bostadsbolag. På totalentreprenad ska Tommy Byggare uppföra ett boende med 10 lägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymmen. I samband med detta ska det även uppföras två hus med förråd och ÅV-station. Projektet ska vara färdigställt i november 2020.