Skip to main content

Tommy Byggare renoverar Klarebergsskolan, Hisings Kärra

På uppdrag av Lokalförvaltningen-Göteborgs Stad ska Tommy Byggare bygga om Klarebergsskolan i Hisings Kärra. Klarebergsskolan är en grundskola som består av två enheter, ett mellanstadium och ett högstadium, där vi kommer att bygga om högstadiedelen. Ombyggnationen kommer att ske i fyra etapper. Etapp 1 startade den den 5/11 och pågår fram till 19/12, där kommer vi att anpassa befintlig aula till en tillfällig måltidslokal. Etapp 2 startar efter årsskiftet 7/1, då vi bygger om ett uppvärmningskök till ett tillagningskök. Matsalen kommer att utökas med tillhörande nytt fläktrum och ett nytt externt återvinningsrum ska byggas. Denna etapp pågår fram till juni. Etapp 3 pågår under andra halvåret 2019 och då byggs aulan och biutrymmen om till ett stadsdelsbibliotek. Sista etappen pågår mellan 8/1-1/6 2020 där tidigare stadsdelsbibliotek byggs om till undervisningslokaler. Delar av expeditionen samt kommunikationsutrymmen kommer också att underhållas under denna etapp.