Skip to main content

Nytt projekt: Velanda skola

Vi är glada över att kunna berätta att vi inom kort kommer att påbörja ett mycket intressant och utmanande projekt: Nybyggnation av Velanda F-6/Förskola.

Projektet kommer att utföra enligt Miljöbyggnad 4.0*, och byggnaden kommer även att NollCO2 certifieras, något som bara en handfull byggnader i landet blivit tidigare.

Certifieringen kommer att ställa stora krav på val av byggmaterial, såsom betong, armering och stomme samt val av underleverantörer, transporter, ja faktiskt hela kedjan. En fantastisk möjlighet för oss på Tommy Byggare att visa att vi är en byggare att räkna med.

Det här är ett viktigt projekt sett ur ett samhällsperspektiv, och det blir en mycket nyttig erfarenhet för Tommy Byggare som mer än gärna åtar oss liknande miljöbyggnadsprojekt i framtiden.

Skolan, som också innefattar en förskola, kommer att omfatta 2 300 m 2 fördelat på två plan. I projektet ingår även en ombyggnadsdel; en gymnastiksal som kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad 3.2.

Vi ser fram emot den utmaning som uppförandet av Velanda Skola kommer att innebära och tackar Kraftstaden för förtroendet.

*Miljöbyggnad 4.0 är en ny generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 4.0 är linjerat mot EU-taxonomin. Det är ett stabilt styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion.

  • Beställare: Kraftstaden Fastigheter AB
  • Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola, miljöbyggnad 4.0, 2 300 m2 i två plan
  • Byggstart: Kvartal 4 2023
  • Färdigt: Q2 2026
  • Entreprenadform: Totalentreprenad.