Skip to main content

Mariebergs Vattenverk i Uddevalla byggs om

Tommy Byggare har på uppdrag av Västvatten fått förtroendet att bygga om Mariebergs Vattenverk i Uddevalla. Mariebergs Vattenverk förser Uddevallaborna med friskt och rent dricksvatten. Entreprenaden omfattar en ombyggnation av bassäng till verkstad.
Byggstart januari och färdigställt i juni 2019.