Skip to main content

Tommy Byggare uppför ny återvinningscentral i Torslanda

Byggnationen beräknas starta i juni och anläggningen ska stå färdig under Q1 2018. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av bl a farligt avfall på plan 1 och personalutrymmen och kontor på det andra planet. Byggnaden är på ca 300 kvm med solceller på hela taket.