Skip to main content

Entréerna Mölndals Sjukhus byggs om

På uppdrag av Västfastigheter kommer Tommy Byggare att utföra ombyggnad av entréerna på Mölndals Sjukhus. Projektets syfte är att göra en stor tillgänglighetsanpassning. Entrégården har i dagsläget alldeles för stor lutning samt betydande sättningar som utgör olycksrisk för fotgängare, men som även är svår att exempelvis snöröja. Med anledning av detta är det i behov att genomföra en stor tillgänglighetsanpassning.

Gården kommer jämnas ut så den blir godkänd ur tillgänglighetssynpunkt och förbättring av handikappsparkeringsplatsernas placering skapas. Det finns också ett behov att öka entréns synlighet på avstånd från kollektivtrafikens hållplatser och Göteborgsvägen, vilket har föranlett rivning av hus H som var en sjukhusbyggnad framför entrén. Förutom omfattande markarbeten och därtill finplanering kommer även huvudentrén och akutentrén byggas om med nya skärmtak, entrékaruseller och invändiga ytskikt.

Byggtid: augusti 2018 – maj 2019