Skip to main content

Tommy Byggare skriver ramavtal med Specialfastigheter

Tommy Byggare har ingått ramavtal, medelstora entreprenader, med Specialfastigheter zon Västra Sverige. Målet med ramavtalet är att uppnå en effektiv byggnation för en långsiktig och hållbar förvaltning av aktuellt fastighetsbestånd för det statliga fastighetsbolaget. Specialfastigheter planerar att genomföra ca 150-200 projekt årligen. Det motsvarar en uppskattad volym på ca 4 miljarder kronor. Kontraktsperioden för ramavtalet är t o m 2020-10-31 med option för 2 + 3 år. Specialfastigheter tecknar avtal med flera entreprenörer för fyra zoner i landet.

Projekten kommer att vara ny-, om- och tillbyggnation och de kommer att utföras under pågående verksamhet där säkerhets- och skyddskraven är mycket höga.