Skip to main content

Ny VD för Tommy Byggare

Styrelsen för Tommy Byggare AB har utsett Magnus Insulan till ny VD, med tillträde
under våren 2024. Magnus Insulan som är civilingenjör (V-CTH) har gedigen
erfarenhet från entreprenadverksamhet och har under de senaste åren haft en
ledande befattning inom Peab. Magnus har varit mycket framgångsrik i sin roll på
Peab och han kommer därmed att kunna tillföra mycket till Tommy Byggare.

Det är en stor ära att få förtroendet att leda och utveckla Tommy Byggare vidare in i
framtiden. Det kommer att bli ett hårt arbete men samtidigt skall vi göra det
tillsammans med stor glädje, säger blivande VD Magnus Insulan.


Tidigare VD för företaget Mattias Samuelsson lämnade sin tjänst den 26 oktober
efter cirka 4 år och ersattes temporärt den 1 november av Magnus Munk som sedan
tidigare sitter i styrelsen för Tommy Byggare med god inblick i verksamheten utifrån
att även ha agerat senior rådgivare åt företagsledningen.

Efter många år i branschen hade jag egentligen planerat för en nedtrappning i
arbetet och inte att axla en vd-roll med allt vad det innebär. Jag ser dock fram emot
att leda företaget under tiden fram till kommande vd-skifte för att efter det återgå till
rollen som styrelseledamot, säger Magnus Munk.


Tommy Byggare har sitt ursprung i Alingsås och företaget firade 50-årsjubileum 2020
samtidigt med ägarskiftet där Erik Selin Fastigheter (ESF) gick in som huvudägare.
Företaget är verksamt i västra Sverige och har kontor i Göteborg,
Alingsås/Skaraborg och Trollhättan. Verksamheten omfattar entreprenadprojekt med
en jämn fördelning mellan bostäder och kommersiella projekt. Det finns också en
betydande byggserviceverksamhet inom respektive geografiskt område.

Med utgångspunkt från dagens situation på byggmarknaden finns det ett behov av
att genomföra en rad förändringar inom Tommy Byggare för att stå väl rustade under
både en kommande period med utmaningar och att utveckla företaget strategiskt
inför framtiden.

Styrelseordförande i Tommy Byggare är Jesper Mårtensson som arbetar nära Erik
Selin och sitter i en rad styrelser inom ESF-koncernen.

Det är glädjande att vi på så kort tid har kunnat rekrytera Magnus Insulan som
långsiktig VD i Tommy Byggare. Med Magnus långa erfarenhet inom Peab i
kombination med hans personlighet är jag övertygad om att han är rätt person att
leda bolaget framåt. Tommy Byggare har haft några tuffa år bakom sig men nu har vi
fokus på att vända trenden samt att bli ännu bättre inom projektstyrning och tänka
lönsamhet i alla led,
säger styrelseordförande Jesper Mårtensson.2023-12-01

Frågor angående ovanstående besvaras av:
Jesper Mårtensson, styrelseordförande
jesper.martensson@balder.se – tfn: 0709-666555
Magnus Munk, VD
magnus.munk@tommybyggare.se – tfn: 0730-756500
Magnus Insulan