Skip to main content

Styrelsen utökas med Magnus Munk som ny ledamot

Magnus, som är civilingenjör V, har en gedigen erfarenhet av både
entreprenadverksamhet och fastighetsutveckling. Magnus har bland annat arbetat som VD
för fastighetsbolag, som regionchef för Peab och har under senare år varit senior rådgivare
åt olika byggherrar i samband som t ex. Swedavia, Geely och Vasakronan i samband med
planering samt genomförande av stora byggprojekt.