Skip to main content

Selin & Samuelsson AB helägare i Tommy Byggare

Erik Selin och Mattias Samuelsson förvärvar genom Selin & Samuelsson AB resterande aktier i Tommy Byggare AB. Selin & Samuelsson förvärvade 50% av Tommy Byggare från TB-Gruppen redan 2015. Då ingick den option på resterande 50% som Selin & Samuelsson nu nyttjar.

I samband med detta blir Mattias Samuelsson vd för Tommy Byggare. Mattias Samuelsson har varit verksam i ledande roller inom Tommy Byggare sedan 2015, senast som vice vd och affärschef för segmentet Bostad Göteborg.

  • Det är med stor tillförsikt vi lämnar över till Selin & Samuelsson, säger Anders Axelsson, vd på Tommy Byggare och delägare i TB-Gruppen. Vi har haft 5 år på oss att lära känna varandra och delar samma värdegrund och tanke om att bygga långsiktigt. Samarbetet mellan bolagen kommer fortsätta som tidigare.
  • Ägarbytet innebär inga förändringar i Tommy Byggares strategi eller planer för framtiden. Tommy Byggare ska fortsätta på inslagen väg och utvecklas med våra fantastiska medarbetare, säger Mattias Samuelsson. Jag har lärt känna alla på Tommy Byggare, många av våra kunder och underentreprenörer under mina år på bolaget och är trygg med vart vi ska.