Skip to main content

Tommy Byggare bygger två nya förskolor i Kortedala

Projektet påbörjas nu i maj och förskolorna skall stå klara till sommaren 2018. Skolorna är projekterade av två olika arkitekter vilket medför stor variation i material och arbetsmoment. Projektet har ett stort fokus på miljö och allt material skall vara godkänt i byggvarubedömningen.

Januarigatan

Nybyggnad av förskola för 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden uppförs i 2 våningar med förskoleavdelningar, tillagningskök, personalutrymmen på våning 1 och teknikutrymmen på våning 2. Till förskolan hör också ett återvinningshus samt en förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Fasad av fjällpanel som målas gul och mörkgrå och ett papptak som förses med solceller.

Aprilgatan

Nybyggnad av förskola för 6 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden uppförs i tre våningar med förskoleavdelningar i våning 1 och 2 samt tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen på plan 3. På plan 3 finns också en terrass. I byggnaden finns två hissar. Till förskolan hör också ett återvinningshus samt en förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. ThermoWood som fasadbeklädnad och sedum som taktäckning.