Skip to main content

Tommy Byggare på Liseberg, Göteborg

Liseberg har för avsikt att uppföra en ny åkattraktion till premiären 2020. Där vi, Tommy Byggare ska uppföra den nya byggnaden, där Kvarnteatern, Östra tornet och del av Taubehuset finns idag. Dessa byggnader rivs för att lämna plats åt en ny byggnad som kommer byggas i stålstomme och ”Parocelement” på pålning och platta på mark. Byggnaden skall innehålla en rälsbana i 2 plan, vagnarna är långsamtgående och skall passera genom ett antal olika scener och upplevelser.

Produktionen kommer att etappindelas med hänsyn tagen till parkens öppettider. Arbetet påbörjas vecka 1 2019 och pågår t o m vecka 17-18 i vår.