Skip to main content

Vi har nyligen påbörjat nybyggnationen av Velanda F-6/Förskola. 

Projektet kommer att utföras enligt Miljöbyggnad 4.0*, och byggnaden kommer även att NollCO2-certifieras, något som bara en handfull byggnader i landet blivit tidigare. 

Certifieringen kommer att ställa stora krav på val av byggmaterial, såsom betong, armering och stomme samt val av underleverantörer och transporter. En fantastisk möjlighet för oss på Tommy Byggare att visa att vi ligger väl framme inom hållbarhetsområdet. 

Det här är ett viktigt projekt sett ur både ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv och det blir en mycket nyttig erfarenhet för Tommy Byggare som mer än gärna åtar oss liknande miljöbyggnadsprojekt i framtiden. 

Skolan som också innefattar en förskola, kommer att omfatta ca 2 300 m2 fördelat på två plan. I projektet ingår även en ombyggnadsdel; en gymnastiksal som kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad 3.2. 

Vi ser fram emot den utmaning som uppförandet av Velanda Skola innebär och tackar Kraftstaden för förtroendet. 

*Miljöbyggnad 4.0 är en ny generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 4.0 är linjerat mot EU-taxonomin. Det är ett stabilt styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion.

KUND

KRAFTSTADEN FASTIGHETER AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV FÖRSKOLA, MILJÖBYGGNAD 4.0, 2 300 m2
I TVÅ PLAN

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

UPPHANDLINGSFORM

FAST PRIS

BYGGTID

Byggstart: Kvartal 4 2023
Färdigt: Q2 2026

OMFATTNING

300 m2 i två plan

REFERENSER

ÖVRIGT