Skip to main content

Vi är mycket glada över att berätta att vi har fått det prestigefyllda uppdraget att bygga det nya kommunhuset i Alingsås; Kabomhuset. Projektet skall genomföras i samverkan med Alingsås Kommun. Byggnaden ska renoveras och byggas om för att inrymma aktivitetsbaserade kontor för fem av kommunens förvaltningar, som omfattar ca 230 arbetsplatser.

Kabomhuset är känt i Alingsås som den gamla konfektfabriken, en anrik fastighet där stora delar är kulturhistoriskt värdefulla. Detta ställer stora krav på försiktighet och omsorg eftersom dessa delar skyddas mot förvanskning och rivning. Projektet har bevarandekrav såsom K-, Q-, R- och F-märkning. 

Kraven innebär att den ursprungliga konstruktionen ska saneras och bevaras, vid undantagsfall kompletteras med likvärdigt material och byggteknik. Fasader, yttertak, fönster, dörrar och fasad ska renoveras och kompletteras till ursprungligt material och utseende.

Då vi uppfyllde byggherrens höga krav på erfarenhet och kompetens i kombination med djup förståelse för projektets komplexitet, fick vi förtroendet att genomföra detta mycket spännande och betydelsefulla projekt!

KUND

ALINGSÅSHEMS LOKALER AB

BESKRIVNING

AKTIVITETSBASERAT KONTOR FÖR FEM AV KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

UPPHANDLINGSFORM

SAMVERKAN / PARTNERING

BYGGTID

Byggstart: Q4 2023
Färdigt: Q1 2026

OMFATTNING

REFERENSER

ÖVRIGT

Aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar, idag ca 310 medarbetare. Inom kontoret kommer det att möbleras för 234 arbetsplatser.