Skip to main content

Tommy Byggare har fått uppdraget att utföra en ombyggnad av befintliga affärslokaler i innerstadsgallerian Oden i Trollhättan.
På entréplan har det bl a byggts två nya restauranger med tillhörande storkök, frisörsalong, Espressohouse, godisbutik samt ny entré mot Drottninggatan med tillhörande gångstråk och toaletter.

På plan två har man rivit ut befintliga butiker och byggt nya kontor med nya ytterväggar för att få in fönster och ljus för Trafikverket, PWC och Aspia. Det är även förberett för konferens och ytterligare ett kontorsutrymme.

Utöver detta så har två rulltrappor demonterats och ny hiss har satts in. Ny takavattning är indraget genom huset från tak till källare. Huset är förstärkt med stålpelare för framtida påbyggnad av lägenheter samt ventilationssystemet är uppgraderat.

Den gamla fasaden har rivits och asbestsanerats och en ny fasad och huvudentré har byggts mot gågatan. Totalt har vi haft 26 pågående projekt igång i denna entreprenad.

Byggstart var i augusti 2019 och slutbesiktning gjordes i oktober 2020. Därefter är det mindre ombyggnader som pågått samt att det planeras för en stor bio på plan två och nya bostäder ovanpå befintligt P-däck på plan tre, vilket vi i denna entreprenad har förstärkt för.
En del av jobben har utförts under kvälls- eller nattetid för att inte störa verksamheten som har haft öppet under hela ombyggnationen.

KUND

ERIK HEMBERG FASTIGHETS AB

BESKRIVNING

OMBYGGNATION AV AFFÄRSHUSET ODEN I TROLLHÄTTAN.

ENTREPRENADFORM

PARTNERING

BYGGTID

08/2019 – 10/2020

OMFATTNING

BTA ombyggt ca 6000 kvm

REFERENSER

Per Alexanderson, vd Erik Hemberg Fastighets AB

ÖVRIGT

Butikerna har haft öppet under hela ombyggnationen, därför har en del arbeten utförts under kvälls- och nattetid för att störa så lite som möjligt.