Skip to main content

Tillsammans med Frank och Åsa Kaså kommer Tommy Byggare att uppföra ett nytt djursjukhus i Alingsås. Anläggningen kommer att byggas utmed E20 mellan Alingsås och Västra Bodarne. Nybyggnationen omfattar ca 1600 kvm i två plan. Den färdiga lokalen kommer rymma kundmottagning, vårdrum, konferens, kontor, omklädningsrum samt förråd/teknikrum.

Anläggningen ska stå färdig för inflyttning till nästa sommar.

KUND

FRANK OCH ÅSA KASÅ

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV DJURSJUKHUS.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

03/2020 – 06/2021

OMFATTNING

BTA 1600 kvm

REFERENSER

ÖVRIGT