Skip to main content

AB Volvo har byggt ett nytt huvudkontor för Volvo Penta i Göteborg. Till följd av detta behövde verksamheten för Materialteknik flytta sin verksamhet från sina dåvarande lokaler till nya lokaler i byggnad VLU på Volvo Lastvagnars område inom Volvo Lundby. Flytten innebar också en möjlighet för verksamheten att få utvecklat mer ändamålsanpassade lokaler än vad man tidigare hade.

Tommy Byggare anlitades att utföra om- och tillbyggnationen av VLU. Arbetet utfördes som en partneringentreprenad där Tommy Byggare och Volvo gemensamt utvecklade projektet, såväl inom ramen för projekteringen som för projektekonomin.

Ombyggnationen omfattade en totalrenovering av ca 2500 kvm kontor och där de nya lokalerna nu även inrymmer viss verkstadsprovning och laboratorieverksamhet. Tillbyggnationen på ca 600 kvm är till största delen till för verksamhetens materialprovning.

På grund av framdriften av Volvo Pentas nya kontor, låg utmaningen i VLU projektet i att säkerställa inflyttningen för Materialteknik i de nya lokalerna. Detta trots att tiden för projekteringen och genomförandet var väldigt pressat. Det innebar att extra vikt fick läggas på att säkerställa tidplanen för driften på arbetsplasten och där även projekteringen fortskred parallellt med projektets framdrift och i takt med att verksamhetens krav på lokalerna fastställdes. Samtidigt var det väldigt viktigt för Volvo att arbetet utfördes på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Arbetet påbörjades sommaren 2016 och trots en del inledande störningar i samband med grundläggningen av tillbyggnaden, kunde Materialteknik så småningom flytta in i sina nya lokaler i januari 2017 parallellt med att de sista installationsarbetena slutfördes.

KUND

VOLVO LASTVAGNAR AB

BESKRIVNING

OM- OCH TILLBYGGNATION AV BYGGNAD VLU FÖR MATERIALTEKNIK PÅ VOLVO LUNDBY

ENTREPRENADFORM

UTFÖRANDEENTREPRENAD

BYGGTID

06/2016 – 01/2017

OMFATTNING

BTA 3100 kvm

REFERENSER

Olof Esping,
Volvo Group Real Estate

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 43 MSEK