Skip to main content

Tommy Byggare AB har utfört en nyproduktion av ett behandlingshem för ungdomar som är omhändertagna med stöd av Lagen om vård av unga, LVU. Hemmet har plats för både pojkar och flickor.

Byggnaden består av två boendeavdelningar innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3000 kvm, delvis i två plan.

Entreprenaden låg inom befintligt institutionsområde med pågående verksamhet vilket ställde höga krav på Tommy Byggare som entreprenör gällande säkerhet och sekretess m m.

Projektet var färdigställt i november 2018.

KUND

SPECIALFASTIGHETER SVERIGE AB

BESKRIVNING

NYPRODUKTION AV BEHANDLINGSHEM FÖR FRAMTIDA HYRESGÄST SIS STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ENTREPRENADFORM

UTFÖRANDEENTREPRENAD

BYGGTID

09/2017 – 11/2018

OMFATTNING

BTA 3000 kvm

REFERENSER

Annika Samuelsson, PrC

ÖVRIGT

Pågående verksamhet inom området under hela byggtiden vilket ställde stora krav på entreprenören gällande både säkerhet och sekretess.