Skip to main content

Tommy Byggare utförde i samarbete med Älvstranden Utveckling en totalrenovering och lokalanpassning av en gammal varvslokal. Ytan är idag anpassad till en lunchrestaurang och eventlokal. Mycket fokus har legat på att bibehålla den industriella känslan i lokalen. En helt ny storköksdel har installerats samt ett stort entresolbjälklag har uppförts för att utnyttja rymden i lokalen.  Nytt ventilationssystem har installerats samt nya toalettpaket och stora nya fasadpartier. Parocväggssystem har uppförts på vägg mot intilliggande lokaler samt som lokalavskiljande vägg. Stor vikt har också lagts på att förbättra brandskyddet inom lokalen.

KUND

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

BESKRIVNING

OMBYGGNATION AV GAMLA VARVSLOKALER TILL RESTAURANG OCH EVENTLOKAL

ENTREPRENADFORM

UTFÖRANDEENTREPRENAD

BYGGTID

07/2015 – 03/2016

OMFATTNING

BTA 1800 kvm

REFERENSER

Göran Ingelhammar,
HIFAB

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 22,5 MSEK