Skip to main content

NU GÖR VI PLATS FÖR IDROTT!

Tommy Byggare har fått i uppdrag av Härryda Kommun att på totalentreprenad bygga en sporthall i Landvetter.

Byggnaden består av hall med sportgolv och omklädningsrum på plan 1 samt café och kansli på plan 2. Sporthallen kommer att ha en läktare med plats för 500 personer samt 114 ståplatser. Planen är en fullskalig innebandy- och handbollsplan och hallen kommer därför nyttjas framförallt av innebandy- och handbollsföreningar. Den är godkänd för elitlag.

Grunden är betongplatta på mark då huset ligger på berggrund. Stålstomme samt läktargradänger av prefabbetong. Takfackverk av stål som har en spännvidd på 34 meter. Fri höjd under fackverk är 7,5 meter. Mellanbjälklaget är av HDF-bjälklag. Taktäckning utförd med takduk. Heltäckande brand- och utrymningslarm, passagekontroll och inbrottslarm. Uppvärmning via fjärrvärme. En hiss finns i hallen.

KUND

HÄRRYDA KOMMUN

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV SPORTHALL I LANDVETTER ÅT HÄRRYDA KOMMUN

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

06/2017 – 06/2018

OMFATTNING

BTA 2500 kvm
Entreprenadsumma: 36 MSEK

REFERENSER

ÖVRIGT