Skip to main content

Tommy Byggare ska på uppdrag av Partillebo AB bygga ett nytt områdeskontor i två plan samt en fristående mindre garagebyggnad i Öjersjö. I bottenplanet återfinns expedition med kundmottagning och verkstads-/garageutrymmen samt teknik- och förrådsutrymmen. På övervåningen byggs ytor för personal i form av omklädnings- och pausrum m m. I anslutning till den stora byggnaden skall det anordnas uppställningsplatser för bilar och cyklar m m. På fastigheten skall det även anläggas en parkeringsplats med 45 bilplatser avsedd för framtida dagligvaruhandel i blivande bostadsområdet Gökegården.

KUND

PARTILLEBO AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV OMRÅDESKONTOR FÖR PARTILLEBO.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

04/2019 – 01/2020

OMFATTNING

BTA huvudbyggnad ca 764 kv
och garagebyggnad 30 kvm

REFERENSER

ÖVRIGT