Skip to main content

Tommy Byggare har, på uppdrag av AB Eidar, uppfört bostadshus med särskild service enligt Socialtjänstlagen i Trollhättan. Projektet har utförts som en totalentreprenad och har bestått av 10 stycken lägenheter som byggts i två radhuslängor där alla boende har fått en egen uteplats. Det större huset innehåller också tvättstuga, gemensamhetsytor och personaldelar.

Boendet har byggts i trästomme och med ytterväggar i stående träpanel.

På tomten har även, i entreprenaden, uppförts förrådsbyggnad, ÅV-station och cykelförråd.

Projektet har pågått mellan sommaren 2019 och färdigställts sommaren 2020.

KUND

AB EIDAR TROLLHÄTTANS BOSTADSBOLAG

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV AV BOSTADSHUS MED 10 LÄGENHETER MED SÄRSKILD SERVICE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

06/2019 – 08/2020

OMFATTNING

BTA 650 kvm

REFERENSER

Eleonor Olofsson, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

ÖVRIGT