Skip to main content

Vi fick i uppdrag av Göteborgs Stad Lokalförvaltningen att i en utförandeentreprenad bygga två förskolor i Kortedala – Januarigatan och Aprilgatan.

Projektet inleddes i maj 2017 och till hösten 2018 stod allt klart för lek och barnstoj. Skolorna ritades av två olika arkitekter vilket ledde till en rik variation i material och arbetsmoment. Projektet hade stort miljöfokus. Allt material skulle vara godkänt i byggvarubedömningen.

Januarigatan

En förskola med fyra avdelningar. Byggnaden är enplans med förskoleavdelningar, tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen. Till förskolan hör också ett återvinningshus, en förrådsbyggnad samt gård för uteaktiviteter och lek. Fasaden är av liggande rödmålad träpanel och papptaket har försetts med solceller.

Aprilgatan

Förskola med sex avdelningar. Byggnaden uppfördes i tre våningar med förskoleavdelningar i våning 1 och 2 samt tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen på plan 3. På plan 3 finns också en terrass och i byggnaden finns två hissar. Till förskolan hör ett återvinningshus och en förrådsbyggnad samt gård för uteaktiviteter och lek. Fasadbeklädnaden är av ThermoWood.

Vi är stolta över det här projektet eftersom det på sätt och vis var dubbelt hållbart. Dels på grund av själva arbetsprocessen, men även för att vi byggde för våra barn, vår egen framtid.

KUND

GÖTEBORGS STAD LOKALFÖRVALTNINGEN

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV TVÅ FÖRSKOLOR I KORTEDALA ÅT GÖTEBORGS STAD

ENTREPRENADFORM

UTFÖRANDEENTREPRENAD

BYGGTID

05/2017 – 11/2018

OMFATTNING

BTA 1000 + 1800 kvm

REFERENSER

ÖVRIGT

Projektet har stort fokus på miljö och allt material ska vara godkänt i byggvarubedömningen.