Skip to main content

På uppdrag av TB-Gruppen uppför Tommy Byggare en ny produktionshall med tillhörande kontor för Elpro. Anläggningen kommer inrymma produktionsytor, kontor och lager om totalt 3400 kvm. Anläggningen byggs i Alingsås nya industriområde Tokebacka, strax norr om Alingsås, utmed E20 mot Vårgårda.

Produktionshallen (yta ca 2900 kvm) uppförs med stålstomme, sandwichpaneler av plåt/stenull, socklar av prefabricerade betongelement samt självbärande högprofil.

Kontorsbyggnaden uppförs med stålstomme/fackverk med utfackningsväggar av trä samt mellanbjälklag av trä. Ytan på kontorsbyggnaden är 500 kvm fördelat på två plan. Fasaden på kontoret är utfört med plåtkassetter.

Anläggningen ska stå färdig för inflyttning i december 2019.

KUND

TB-GRUPPEN AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV PRODUKTIONSHALL MED TILLHÖRANDE KONTOR TILL FRAMTIDA HYRESGÄST ELPRO

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

02/2018 – 12/2019

OMFATTNING

BTA 3400 kvm

REFERENSER

Rasmus Thorild, TB-Gruppen

ÖVRIGT