Skip to main content

Tommy Byggare har på totalentreprenad i samverkan med Börjessons Lastbilar AB projekterat och uppfört en ny fullserviceanläggning för Scania. Byggnaden är uppförd enligt Scanias standard. Projektet har utförts som en samverkansentreprenad med öppen ekonomisk redovisning mot ett fastställt riktpris.

Anläggning för försäljning, service, reparation och leveransmodifiering av lastfordon av märket Scania. Tillsyns- hall med 29 m lång ”verkstadsgrop”, 3 st verkstadshallar och 1 st tvätthall. Kontor, konferens, personal, lager och butiksdel. Vidbyggd bromsprovaranläggning. FTX-ventilation, uppvärmning via djupjordvärme.

Byggnaden är uppförd med betongplatta på mark, stomme av stål, väggar av sandwich (betong- och plåt) och tak av fribärande plåt.

Projektet omfattar nybyggnad om ca 2 600 kvm BTA, samt behandlad markyta på ca 17 000 kvm. Det påbörjades med schaktarbete under juli 2013 och byggnaden var slutbesiktigad, godkänd och tagen i bruk i juni 2014. Detta samarbetsprojekt ledde till nöjda parter och uppfyllde kundens önskemål till en kostnad under budget.

KUND

BÖRJESSONS LASTBILAR AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV FULLSERVICEANLÄGGNING

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD UTFÖRD SOM SAMVERKANSENTREPRENAD

BYGGTID

07/2013 – 06/2014

OMFATTNING

BTA 2 600 kvm

REFERENSER

Mattias Börjesson,
Börjessons Lastbilar AB

ÖVRIGT

Entreprenadsumma: 40 MSEK