Skip to main content

Tommy Byggare har utfört ombyggnad av f d Turnils lokaler i Alingsås till bilförsäljningsanläggning för Audi, VW, Skoda och Seat för Börjessons Bil AB.

Projektet har drivits som en utförande entreprenad där Tommy Byggare har samordningsansvar för av beställaren, i samråd med Tommy Byggare, upphandlade installatörer. Byggunderentreprenörer och materialleverantörer har upphandlats gemensamt och kostnadsredovisningen har skett löpande mot en kontinuerligt uppdaterad budget.

Ombyggnationen omfattar drygt 14 000 kvm och inrymmer såväl verkstadsyta, lack- och däckverkstad som ATV. Projektering och förberedande arbeten skedde under hösten 2013, medan huvuddel av entreprenad har bedrivits under januari 2014 till februari 2015.

FTX-ventilation och uppvärmning via fjärrvärme.

KUND

BÖRJESSONS BIL AB

BESKRIVNING

OMBYGGNATION AV FULLSERVICE BILANLÄGGNING

ENTREPRENADFORM

UTFÖRANDE ENTREPRENAD MED LÖPANDE RÄKNING

BYGGTID

12/2013 – 02/2015

OMFATTNING

BTA 14 000 kvm

REFERENSER

Mattias Börjesson,
Börjessons Bil AB

ÖVRIGT

Entreprenadsumma:
45 MSEK (bygg)
75 MSEK (inkl installationer)