Skip to main content

Tommy Byggare uppförde på uppdrag av Lerums Kommun en förskola på 2 våningar innehållande 6 avdelningar, personalutrymmen samt storkök. Vidare iordningställdes en komplett skolgård med lekplatser, planteringsytor och lekskog.

Byggnaden konstruerades enligt platta på mark med grundplintar. Stomme i stål och bjälklag i HD/F med traditionella utfackningsväggar. Fasaden uppfördes med fibercementskivor i olika färger och omfattningar.

Byggnaden uppfördes så att den miljöklassades enligt Miljöbyggnad Guld. Detta innebar att stor vikt har lagts i omfattande projektering för att byggnaden skulle bli optimerad med hänsyn till energi, inomhusmiljö och materialval.

KUND

LERUMS KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNAD

BESKRIVNING

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, 6 AVDELNINGAR

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

BYGGTID

03/2014 – 06/2015

OMFATTNING

BTA 1300 kvm

REFERENSER

Sigge Norrman, ISN AB
Tel: 0703-29 45 24

ÖVRIGT

Miljöbyggnad Guld
Entreprenadsumma: ca 26 msek