Tommy Byggare har blivit tilldelade projekt Vitvingen i Trollhättan, nyproduktion av ett gruppboende åt Eidar, Trollhättans bostadsbolag. Projektet avser att på totalentreprenad uppföra ett boende med särskilt stöd, en gemensamhetslokal samt personalutrymmen. Det blir 10 lägenheter som byggs i två radhuslängor där alla boende får en egen uteplats. Utöver detta ska två ouppvärmda hus med förråd och ÅV-station uppföras.

Boendet byggs i trästomme och med ytterväggar i stående träpanel och det beräknas stå klart i till hösten, i september.

 

 

 

 

 

Kund

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Beskrivning

Nybyggnation av gruppboende

Entreprenadform

Totalentreprenad

Byggtid

06/2019 – 09/2020

Omfattning

BTA 773 kvm

 

Övrigt

Relaterade projekt