Tommy Byggare har tecknat kontrakt med Derome Hus AB om att uppföra 128 lägenheter på N-Lotten i Kvillebäcken. Projektet är Deromes andra projekt i Kvillebäcken och N-lotten ingår i den tredje och sista etappen för uppförande av bostäder, lokaler och verksamhetslokaler i östra Kvillebäcksområdet.

 

Projektet består av 4 huskroppar placerade på ett gemensamt P-garage. Hus 1, 2 och 3 skall uppföras med A-hus byggsystem med trästomme i fem våningar. Hus 4 är 8 våningar på sin högsta del och stommen levereras som prefab betong och monteras med ingjutet fasadtegel. Totalt bygger vi ca 6700 kvm boyta.

 

Exploatörerna har bildat ett konsortie och enats om en utbyggnadsordning, tidplan och gemensamma anläggningar och infrastruktur. Byggstart för N-lotten med schakt och sanering är därför planerad till efter sommaren 2015, pålning under oktober och november och fördigställande under kvartal 4 2017.

 

Projektet skall projekteras och certifieras enligt miljöbyggnad silver.

Kund

Derome Hus AB

Beskrivning

Nybyggnation av 128 lägenheter

Entreprenadform

Totalentreprenad

Byggtid

08/2015 – 12/2017

Omfattning

BOA 6700 kvm

Referenser

Hans Palmqvist, Derome Hus AB

Övrigt

Entreprenadsumma: 180 MSEK

Relaterade projekt