På uppdrag av Castellum har Tommy Byggare utfört en fasadrenovering med rivning av befintlig puts samt uppsättning av en ny putsfasad på en kontorsfastighet på Gamlestadsvägen. Inom entreprenaden ingick också en renovering av ventilationssystemet, inklädnad av trapphus samt klassning av byggnaden till Miljöbyggnad Silver. Befintligt trapphus i glas har klätts in med ett solskyddsraster av aluminiumprofiler. I förekommande fall har man använt sig av ett tjockputssystem.

 

Kund

Castellum

Beskrivning

Fasadrenovering samt ombyggnation av ventilation och kyla

Entreprenadform

Totalentreprenad utförd som partnering

Byggtid

05/2016 – 11/2016

Omfattning

Referenser

Mattias Tjulander,

Castellum AB

Övrigt

Entreprenadsumma: 10 MSEK

Relaterade projekt