På den tidigare Stallbacken vid Åby Travbana skall HSB Mölndal uppföra 62 lägenheter i två huskroppar med mellanliggande nedgrävt garage. Tommy Byggare har fått uppdraget att bygga denna etapp 1 och byggstart kommer att ske efter semester 2015.

 

Totalt bygger vi 4 200 kvm boyta. Husen uppförs med 3-7 våningar med kortsidan mot travbanan. På taket på den högsta delen bygger vi en terrass för bostadsrättsföreningens medlemmar. En del kommer dessutom att vara bokningsbar med en jacuzzi på taket. Projektet kommer att uppföras med prefabricerad betongstomme.

 

Projektet skall projekteras och certifieras enligt miljöbyggnad silver. På taket kommer det att placeras en
5 kW solcellsanläggning och i källaren monteras en avloppsvärmeväxlare som förvärmer inkommande vatten från ca 4 grader till ca 17 grader.

Kund

HSB Mölndal

Beskrivning

Nybyggnation av 62 lägenheter

Entreprenadform

Totalentreprenad

Byggtid

06/2015 – 12/2016

Omfattning

BOA 4200 kvm

Referenser

Peter Deijenstedt, HSB

Övrigt

Entreprenadsumma: 97 MSEK

Relaterade projekt