Om Tommy Byggare.

Tommy Byggare är ett byggbolag med heltäckande service.  Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Västsverige.

Vi är en trygg och stabil partner som tar ett helhetsansvar genom hela byggprocessen. Välkommen!

Om oss | Tommy Byggare

Om Tommy Byggare.

Tommy Byggare är ett byggbolag med heltäckande service. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Västsverige.

Vi är en trygg och stabil partner som tar ett helhetsansvar genom hela byggprocessen. Välkommen!

KÄRNVÄRDEN

Tommy Byggares varumärke kan sammanfattas i tre värdeord – Hållbarhet, Engagemang och Öppenhet. Dessa tre ord, våra kärnvärden, bildar tillsammans grunden för vårt agerande i alla situationer. Här kan du läsa om våra tre kärnvärden och hur vi förhåller oss till dem.

HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
Tommy Byggare arbetar med framtiden i sikte; vår samhälleliga, miljömässiga och sociala framtid. Vi tänker därför långsiktigt i allt vi företar oss, såväl när det gäller byggnader som relationer. Och det är det vi menar med hållbarhet. Allt vi gör ska stå stadigt inför det som komma skall, såväl byggnader som relationer. Det är en fråga om kvalitet och trygghet.
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
ENGAGEMANG
Vi tycker om det vi gör. Vi är intresserade av vår bransch och mycket engagerade i våra projekt och i våra kunder. Vår approach är lösningsorienterad, handlingskraftig och okomplicerad. Det här gör oss flexibla och kreativa. Det handlar om allt från de konkreta byggprojekten till relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi vill, vi kan och vi gör.
ÖPPENHET
Vi är människor som bygger för människor. Vi är öppna mot det nya, jordnära samt intresserade av vår omvärld. Vi ser goda relationer som en styrka. Genom att leva som vi lär blir vi en förebild i det samhälle vi bygger. Allt det här formar Tommy Byggares personlighet, gör oss unika och stärker vår position som ett öppet, jämlikt och modernt företag.

HÅLLBARHET
Tommy Byggare arbetar med framtiden i sikte; vår samhälleliga, miljömässiga och sociala framtid. Vi tänker därför långsiktigt i allt vi företar oss, såväl när det gäller byggnader som relationer. Och det är det vi menar med hållbarhet. Allt vi gör ska stå stadigt inför det som komma skall, såväl byggnader som relationer. Det är en fråga om kvalitet och trygghet.

ENGAGEMANG
Vi tycker om det vi gör. Vi är intresserade av vår bransch och mycket engagerade i våra projekt och i våra kunder. Vår approach är lösningsorienterad, handlingskraftig och okomplicerad. Det här gör oss flexibla och kreativa. Det handlar om allt från de konkreta byggprojekten till relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi vill, vi kan och vi gör.

ÖPPENHET
Vi är människor som bygger för människor. Vi är öppna mot det nya, jordnära samt intresserade av vår omvärld. Vi ser goda relationer som en styrka. Genom att leva som vi lär blir vi en förebild i det samhälle vi bygger. Allt det här formar Tommy Byggares personlighet, gör oss unika och stärker vår position som ett öppet, jämlikt och modernt företag.

FILOSOFI

En plats för alla.
Tommy Byggare är ett modernt företag som strävar mot en öppen och jämlik arbetsplats för starkare laganda och bättre sammanhållning. Att samarbeta med oss är okomplicerat och lösningsorienterat. Goda, långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och medarbetare står alltid i första rummet.

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Vi gör plats för kvaliteten också.

Vi gör plats för kvaliteten också.

För att kunna säkerställa bästa möjliga slutresultat, tar vi gärna ett helhetsansvar genom hela byggprocessen. Arbetena utförs alltid enligt upprättade riktlinjer för att säkerställa att beställd produkt levereras. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det här kvalitetsarbetet ger oss nöjdare kunder, och nöjda kunder ger fler kunder. Så enkelt är det.

Läs vår kvalitetspolicy »
ISO-certifikat»

Miljödiplomerade sedan 2009

Miljödiplomerade sedan 2009

Vi lägger stor vikt vid miljön och bedriver ett aktivt miljöarbete där kundens behov står i fokus. Det vi arbetar aktivt med handlar om allt från att bygga hälsosamma miljöer till att omhänderta avfall på ett miljömässigt sätt, minska energianvändningen samt användandet av miljöpåverkande ämnen. Vi är miljödiplomerade och ISO-certifierade enligt ISO 14001.

Läs vår miljöpolicy »
Vårt miljödiplom »

En arbetsplats för alla.

En arbetsplats för alla.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs alltid enligt vår Arbetsmiljöpolicy, dels som en naturlig del i det dagliga arbetet i respektive projekt och dels som ett systematiskt arbete i hela företaget. För varje projekt utses en BAS-U för projektet – vanligtvis platschefen. BAS-U ansvarar för arbetsmiljöarbetet på den enskilda arbetsplatsen och att en god arbetsmiljö eftersträvas. BAS-U övertar och reviderar en projektunik arbetsmiljöplan som BAS-P upprättat i samband med projekteringen. En uppdaterad arbetsmiljöplan finns alltid anslagen på varje arbetsplats.

Byggarbetsmiljösamordnare:
BAS-U (U=utförande)
BAS-P (P=projektering)

Läs vår arbetsmiljöpolicy

Personuppgiftspolicy

Sponsringspolicy