Du arbetar som bäst om du
får göra det du är bra på.

Hos Tommy Byggare blir du delaktig i att bygga ett samhälle där människor vill vara, verka och leva. Och det på ett sätt som passar dig!

Vår ambition är att din anställning ska anpassas efter dina kunskaper. På så sätt får du möjlighet att utvecklas på ditt sätt. Vår erfarenhet säger att det är då man både arbetar och trivs som bäst. Växande erfarenhet och möjligheter till internt avancemang får du på köpet.

Välkommen till Tommy Byggare!

LEDIGA PLATSER

Hör av dig!

Oavsett om vi har tjänster ute eller ej så vill vi alltid komma i kontakt med duktiga och engagerade yrkeskvinnor och -män. Skicka gärna in ditt CV och skriv en rad om dig själv. Vem vet, du kanske är vår blivande stjärna!

TRÄFFA VÅRA MEDARBETARE

Är du nyfiken på vad som driver oss på Tommy Byggare att göra plats för alla? Se våra filmer. I dem berättar vi
själva om våra kärnvärden och vad som gör vår arbetsvardag meningsfull.

KÄRNVÄRDEN

Tommy Byggares varumärke kan sammanfattas i tre värdeord – Engagemang, Öppenhet och Hållbarhet. Dessa tre begrepp bildar tillsammans grunden för vårt agerande, i alla situationer. Läs mer om våra kärnvärden och hur vi förhåller oss till dem.

ENGAGEMANG
ENGAGEMANG
ENGAGEMANG
Vi är engagerade i våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och projekt. Det handlar om att ta ansvar för det samhälle vi vill vara med och bygga.
ÖPPENHET
ÖPPENHET
ÖPPENHET
För oss är öppenhet att vara enkla och tydliga. Det här gör oss till ett jämlikt och modernt företag. Vi är människor som bygger för människor!
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
Vi bygger långsiktiga värden. Tillsammans med medarbetare, kunder och samarbetspartners skapar vi samhällelig, miljömässig och social hållbarhet i alla våra projekt.

ENGAGEMANG
Vi tycker om det vi gör. Vi är intresserade av vår bransch och mycket engagerade i våra projekt och i våra kunder. Vår approach är lösningsorienterad, handlingskraftig och okomplicerad. Det här gör oss flexibla och kreativa. Det handlar om allt från de konkreta byggprojekten till relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi vill, vi kan och vi gör.

ÖPPENHET
Vi är människor som bygger för människor. Vi är öppna mot det nya, jordnära samt intresserade av vår omvärld. Vi ser goda relationer som en styrka. Genom att leva som vi lär blir vi en förebild i det samhälle vi bygger. Allt det här formar Tommy Byggares personlighet, gör oss unika och stärker vår position som ett öppet, jämlikt och modernt företag.

HÅLLBARHET
Tommy Byggare arbetar med framtiden i sikte; vår samhälleliga, miljömässiga och sociala framtid. Vi tänker därför långsiktigt i allt vi företar oss, såväl när det gäller byggnader som relationer. Och det är det vi menar med hållbarhet. Allt vi gör ska stå stadigt inför det som komma skall, såväl byggnader som relationer. Det är en fråga om kvalitet och trygghet.