Tommy Byggare har på uppdrag av Eklandia utfört en fasadrenovering med rivning av befintlig puts samt uppsättning av ny putsfasad. I samband med entreprenaden har ventilations- och kylaggregat också bytts ut. Inom projektet görs även en miljöcertifiering och fastigheten kommer att certifieras enligt systemet Miljöbyggnad nivå silver.

Kund

Eklandia Fastighets AB

Beskrivning

Fasadrenovering samt ombyggnation av ventilation och kyla

Entreprenadform

Totalentreprenad utförd som partnering

Byggtid

06/2016 – 09/2016

Omfattning

ca 1200 kvm fasad byts ut mot ny fasad.

Referenser

Mattias Tjulander, Projektledare Eklandia Fastighets AB

031-744 09 37

 

Relaterade projekt